Du er her: AU Om AU  Health Aktuelt restore-nyhed

EU-midler til bedre strålebehandling

Forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop modtaget 4,7 millioner kroner fra EU til et nyt forskningsprojekt, der skal bidrage til mere individuel og forbedret stråleterapi.

14.11.2012 | Lotte Fisker Jørgensen

I forskningsprojektet forventer forskerne at opnå større viden om, hvordan MR-skannere kan bruges i forbindelse med strålebehandling af kræftpatienter:

”Vi vil bruge MR-skanninger til at få større indsigt i patienters individuelle biologi i forhold til både raskt og kræftramt væv. Hvis vi opnår det, vil vi i endnu højere grad kunne tilpasse behandlingen, så den passer bedst muligt til den enkelte patient,” siger Kari Tanderup, lektor ved Aarhus Universitet og hospitalsfysiker ved Aarhus Universitetshospital.

Hun har sammen med professor i medicinsk fysik Ludvig Muren, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, taget initiativ til projektet, der også involverer en række førende europæiske forskningsinstitutioner.

Erhvervspartner skal sikre hurtig forbedring for patienterne

Forskningsprojektet vil fokusere på livmoderhals- og prostatakræft. Det langsigtede mål er bedre behandling med færre bivirkninger for patienterne:

”Moderne avanceret strålebehandling kan gives så præcist og moduleret, at det er muligt at give større stråledoser i stråleresistente områder af kræftsvulsten og mindre doser i mere strålefølsomme områder. Perspektivet i vores projekt er, at vi kan øge effekten af behandlingen, samtidig med at de raske væv omkring svulsten påvirkes mindst muligt,” siger Kari Tanderup.

Forskerne på Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, og Aarhus Universitetshospital, Onkologisk Afdeling og Afdeling for Medicinsk Fysik, er blandt verdens førende inden for MR-vejledt stråleterapi. Forskerne vil i projektet arbejde sammen med Philips, der blandt andet producerer MR-skannere, så den nye teknologi hurtigst muligt kan bruges til patientbehandling.

Bevillingen er givet af det eftertragtede EU FP7-rammeprogram, hvor projektet fik den højeste karakter blandt 100 ansøgninger.

Yderligere oplysninger

Lektor Kari Tanderup
Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital
karitand@rm.dk
Direkte telefon: 7846 2652

Health, Bevilling
plugin.tt_news ERROR:
No code given