Doktorafhandlinger

Doktorgraden er Danmarks højeste akademiske grad og tildeles på grundlag af en afhandling, der forsvares ved en mundtlig, offentlig forsvarshandling. Tildelingen af doktorgraden er udtryk for universitetets anerkendelse af, at forfatteren har vist betydelig videnskabelig indsigt og modenhed, og at afhandlingen har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre.

Health kan tildele doktorgraderne i medicin og odontologi.

Doktorafhandlinger behandles efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 750 om doktorgrader af 14. august 1996. Modtagelse af afhandlinger og øvrig sagsbehandling af bedømmelsesforløbet varetages af HE Forskeruddannelsen.

Dekanen – eller den, som dekanen bemyndiger til det – har det politiske og faglige ansvar for bedømmelsesforløbet. Afgørelser om indstilling til forsvar og tildeling af doktorgraden træffes af Akademisk Råd.


Kontakt

Henrik Scriver Specialkonsulent
Phone: +4587153284
Email: