Regler og dokumenter

Generelle bestemmelser

  • Bekendtgørelse nr. 750 om doktorgrader af 14. august 1996,
  • Aarhus Universitets retningslinjer m.v.
  • Forskningsministeriets brev af 6. januar 1999 om offentlighedens afgang til indstillinger fra bedømmelsesudvalg

findes alle her

 

For doktoranden

Links til flg. dokumenter

For bedømmelsesudvalg

For lederen af forsvaret