Fonde og legater

Fonde og legater ved Health

Fakultetet Health ved Aarhus Universitet administrerer en række fonde og legater.

Oplysninger om procedure for ansøgning, frist, fundats og ansøgningsskema kan ses under de individuelle opslag, når de er aktive.

Opslag

Slagtermester Max Wørzner og Hustru Inger Wørzners Mindelegat til fordel for forskning i kræft

Slagtermester Max Wørzner og Hustru Inger Wørzners Mindelegat til fordel for forskning i kræft indkalder hermed ansøgninger inden for fondens formål, som er: ”at foretage udlodning til forskning i kræftlidelser og anskaffelse af apparater til brug for denne forskning.”

Ansøgninger skal sendes til Henry Andreasen (ha@au.dk) senest den 1. oktober 2017.

Puljen i 2017 er på 500.000 kroner, og det forventes, at midlerne vil blive fordelt på flere projekter.

Hvert forslag skal indeholde følgende (maks. 5 sider, inkl. forside og litteraturliste til projektforslaget):

  • Projektforslag
  • Budgetforslag
  • Kort CV (med tydelig angivelse af navn, stilling, ansættelsessted og kontaktadresse)
  • Publikationsliste (evt. udvalgte publikationer) for hovedansøger

Ansøgninger vedrørende rejser og lønudgifter i større omfang kan ikke forventes imødekommet.

Indsendte forslag vil efter fristens udløb blive viderebragt til fondens bestyrelse, der herefter vil udpege forslag, der skal modtage legatet. Ansøgere kan forvente svar om ansøgningerne omkring den 1. november 2017.

Legatet vil blive uddelt den 5. december 2017 kl. 15.00 på Vejle Kunstmuseum, hvor det forventes at legatmodtagerne vil være til stede.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Henry Andreasen i fakultetssekretariatet (ha@au.dk).

 

Fonden til forskning i sindslidelser (Kan pt. ikke søges)

 

Fonde der er afviklet

  • Kirsten Anthonius Mindelegat: Legatet er afviklet og kan ikke søges.
  • Marie Dorthea og Holger From, Haderslevs Fond: Legatet er afviklet og kan ikke søges.
  • Frits, Georg og Marie Cecilie Gluds Legat: Legatet er afviklet og kan ikke søges.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til de fonde, som administreres af Health, kan du henvende dig til økonomimedarbejder Malene Loft Sørensen på malene.loft@au.dk.