Fonde og legater

Fonde og legater ved Health

Fakultetet Health ved Aarhus Universitet administrerer en række fonde og legater.

Oplysninger om procedure for ansøgning, frist, fundats og ansøgningsskema kan ses under de individuelle opslag, når de er aktive.

Opslag

 • Slagtermester Max Wørzner og Hustru Inger Wørzners Mindelegat

  Der indkaldes ansøgninger til ovenstående legat, hvis midler skal anvendes til forskning af kræftsygdomme.

  Der er ca. kr. 460.000 til rådighed til uddeling ultimo 2016.

  Relevante ansøgninger påført cpr.nr. stiles til Administrationscenter Health, Aarhus Universitet, og sendes som pdf-fil til health.adm@au.dk med "Ansøgning Wørzners Mindelegat" i emnefeltet og skal i kortfattet form (maks. 5 sider inkl. bilag) indeholde en omtale af ansøgerens forskningsprojekt samt det formål, hvortil bevillingen søges.
   
  Ansøgninger vedrørende rejser og lønudgifter i større omfang kan ikke forventes imødekommet.

  Der benyttes ikke særligt ansøgningsskema.

  Ansøgninger skal være i hænde senest fredag 11. november 2016 kl. 12.00.

 • Fonden til forskning i sindslidelser (Kan pt. ikke søges)

Fonde der er afviklet

 • Kirsten Anthonius Mindelegat: Legatet er afviklet og kan ikke søges.
 • Marie Dorthea og Holger From, Haderslevs Fond: Legatet er afviklet og kan ikke søges.
 • Frits, Georg og Marie Cecilie Gluds Legat: Legatet er afviklet og kan ikke søges.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til de fonde, som administreres af Health, kan du henvende dig til økonomimedarbejder Malene Loft Sørensen på malene.loft@au.dk.