Fonden til forskning i sindslidelser

”Fonden til forskning af sindslidelser” indkalder ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 22. november 2018.

Fondens formål er ”fremme af forskningen af sindslidelser”, og puljen er i år på 300.000 kr. Afhængig af de indkomne ansøgninger forventes det, at midlerne fordeles på en større bevilling (ca. 100.000-120.000 kr.) og en række mindre bevillinger (ca. 20.000-50.000 kr.).

Der kan søges midler til at dække udgifter til løn, drift, deltagelse i kongresser m.m. i forbindelse med fremtidige forskningsaktiviteter. Hver ansøgning skal indeholde følgende:

  1. Projektforslag (med tydelig angivelse af ansøgers navn og hvor projektet udføres)
  2. Budgetforslag (med tydelig information om ansøgt beløb)  
  3. Kort CV (med tydelig angivelse af navn, stilling, ansættelsessted og kontaktadresse)
  4. Publikationsliste for hovedansøger

En ansøgning må maks. fylde 5 sider, og der anvendes ikke et ansøgningsskema. Ansøgninger over 5 sider eller modtages efter deadline vil ikke blive behandlet. Der skal anvendes dansk eller engelsk. Ansøgninger skal sendes til ha@au.dk i én PDF-fil, der bedes være navngivet med ansøgers for- og efternavn.

Der kan forventes et svar i begyndelsen af december 2018. Modtagere af fondsmidler vil blive bedt om at deltage i et festligt arrangement i forbindelse med en uddeling af portionerne i midten af december (datoen fastsættes senere).

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Henry Andreasen, fakultetssekretariatet på Health: ha@au.dk.