Landmand af ”Ølufgård” Peder Nielsen Kristensens Mindefond

Der indkaldes hermed ansøgninger til Landmand af ”Ølufgård” Peder Nielsen Kristensens Mindefond (herefter: Fonden). Puljen i år er på 360.000 kr., og der kan søges om op til 360.000 kr. pr. ansøgning. Ansøgningsfristen er den 18. november 2018.

Fonden, der oprindeligt blev oprettet med arvemidler fra proprietær Kristen Nielsen Kristensen, Ølufgård ved Esbjerg, har til formål at støtte videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet hovedsagelig inden for blodsygdomme.

Hver ansøgning skal indeholde følgende:

  1. Projektforslag (med tydelig angivelse af ansøgers navn og hvor projektet udføres)
  2. Budgetforslag (med tydelig information om ansøgt beløb)  
  3. Kort CV (med tydelig angivelse af navn, stilling, ansættelsessted og kontaktadresse)
  4. Publikationsliste (evt. udvalgte publikationer) for hovedansøger

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk, og der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen må maks. fylde 5 sider, og ansøgninger over 5 sider vil ikke blive behandlet.

Ansøgninger skal fremsendes senest den 18. november 2018 til ha@au.dk i én PDF-fil, der bedes være navngivet med ansøgers for- og efternavn.

Indsendte forslag vil efter fristens udløb blive viderebragt til fondens bestyrelse, der herefter vil udpege årets legatmodtagere. Ansøgere kan forvente svar om ansøgningerne ca. i midten af december 2018.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte Henry Andreasen på telefon 87 15 20 04 eller ha@au.dk.