Margrethe Møller fonden

Formålet med fonden

Fondens formål er at yde støtte til medicinsk forskning inden for områderne cellemembrantransport og membrantransportproteiner.

Støtte gives i henhold til ansøgning om dækning af udgifter ved deltagelse i videnskabelige møder eller korterevarende besøg ved udenlandske institutioner i forbindelse med videnskabelige projekter vedrørende cellulær membrantransport og membrantransportproteiner.

Fonden støtter også i et vist omfang initiativer til afholdelse af videnskabelige møder indenfor disse emner.

Sådan ansøger du

Der er en årlig ansøgningsrunde med en deadline, der i god tid forinden bekendtgøres her på hjemmesiden eller i de løbende meddelelser fra Aarhus Universitet.

Ansøgninger modtages dog også løbende i tilfælde, hvor det af tidsmæssige årsager er uhensigtsmæssigt at indsende ansøgning til denne termin.

Ansøgninger indeholdende curriculum vitae, projektbeskrivelse, publikationsliste og personnummer indsendes som en samlet pdf file per e-mail til:  cj@louadvokatfirma.dk (husk at skrive: ansøgning til mmfonden i emnefeltet)  eller som hard copy til advokat Carsten Jensen, SCS-Huset, Østergrave 4, 8900 Randers,

Aktuelt opslag om ansøgning: Frist 23. maj, 2016

Den ordinære uddeling for kalenderåret 2016-2017 er i år fremrykket til mandag den 23. maj og omfatter et antal portioner a højst kr. 5.000,- til dækning af rejseudgifter til deltagelse i videnskabelige møder eller korterevarende besøg ved udenlandske institutioner for perioden 1.juli 2016- 1. juli 2017 i forbindelse med projekter vedrørende membranproteiner og cellulær membrantransport.