Murermester Jacob Johansen og hustru Maren Johansens legat

Dette legat er for sidste gang til uddeling i slutningen af 2017. Herefter vil legatet blive nedlagt.

Legatstøtten ydes til medicinstuderende for at kunne fuldføre deres studier.

Ved tildelingen af legatet lægges vægt på følgende kriterier:

  1. Flid
  2. Dygtighed
  3. Økonomisk trang

Ansøgningsskemaet til legatet kan printes fra Healths hjemmeside.

Ansøgning bilagt seneste årsopgørelse sendes til:

Erik Clausen
Sadolinsgade 134
5230 Odense M

Ansøgningen skal være i hænde på ovenstående adresse senest:

Torsdag den 14. september 2017 kl. 14.00.

Kun legatmodtagere vil få brev om tildelingsresultatet.