Dekanatet

Dekanatet på Health består af dekanen, tre prodekaner, en rådgiver, administrationschefen og kommunikationschefen.

Dekanatet afholder ugentlige møder, som behandler aktuelle spørgsmål af betydning for fakultetet.

Dekan, konst.

Ole Steen Nielsen

Dekan
M
H bygn. 1431, 113
P +4587152008
P +4524765093

Prodekan for talentudvikling

Lise Wogensen Bach

Prodekan
M
H bygn. 1431, 122
P +4587152012
P +4525488522

Prodekan for uddannelse

Administrationschef

Steen Harrit Jakobsen

Administrationschef
M
H bygn. 1431, 303
P +4587152013
P +4525219894

Sekretariatschef

Nete Dorff Ramlau-Hansen

Funktionschef
M
H bygn. 1431, 121
P +4520999059
P +4520999059

Kommunikationschef

Ulla Krag Jespersen

Kommunikationschef, Health
M
H bygn. 1267
P +4531691014