Ledige stillinger

Postdoc Fellowship in Crosstalk between Key Mutations in Prostate Cancer Progression 1000354

A 3-year Post.Doc. position is available in the subject of prostate cancer progression. The project is focused on key mutations in prostate cancer progression by use of in vivo model and is led by associate professor Martin K. Thomsen, at Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Denmark. The project is funded by The Danish Cancer Society.

The project will address crosstalk between key mutations in prostate cancer progression. The study is based on an in vivo CRISPR mouse model for prostate cancer to introduce multiple mutations simultaneously. Hereby, the project will identify key factors and mechanism in prostate cancer progression. This will be carried out by analysing samples by bioinformatics and in combination with characterization of the cancer, which will reveal tumour network in prostate cancer progression. Key findings will be validated on human samples and finally their function will be assessed in vivo by CRISPR/Cas9 gene alteration.

The candidate

The preferred candidate must have a strong interest in cancer biology and a desire to work with in vivo models. Furthermore, the techniques related to the project are broad, from CRISPR and cloning to bioinformatics and handling of mice including complicated operations. Therefore, a highly skilled candidate is needed with good learning skills and a positive mind set as it is expected that the applicants are leading all aspects of the project. Therefore, a profound interest in both the methodological and the biological/medical aspects of the project is a selection criteria. During the Post.Doc. it is expected that part of the project will be carried out at a collaborator. In addition to the primary project, the successful applicant is expected to contribute intellectually to other ongoing and related projects in the group.

The candidate must have a relevant Ph.D. degree and a first author publication. Preferably experience with mouse handling, CRISPR technology and cell culture work would be an advantage.

Further information

Further information regarding the fellowship can be obtained by contacting associate professor Martin K. Thomsen at mkt@clin.au.dk.
Kvalifikationskrav

Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste samt undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger postdoc skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale. Op til 5 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  01.10.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.