Ledige stillinger

Læge ved Institut for Retsmedicin 1001533

Institut for Retsmedicin, Aarhus søger læge 1. november 2018 eller snarest derefter.

Institut for Retsmedicin er en del af Aarhus Universitet, og instituttet er placeret på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Arbejdet omfatter
Deltagelse i retspatologisk arbejde med obduktion og klinisk arbejde med undersøgelse af voldsofre og ofre for seksuelle overgreb, undersøgelse af sigtede i disse sager samt evt. findestedsundersøgelser og ligsyn. Det kliniske arbejde foregår på instituttet, på Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital, Skejby, på instituttets regionalafsnit i Aalborg og Herning samt i Kolding og på Sygehuse.

Stillingen indebærer vagtforpligtelse med særskilt overenskomstmæssig betaling herfor. Vagten dækkes pt. af 7 læger.

Stillingen som uklassificeret læge er tidsbegrænset til 1 år.

Vi tilbyder
En god og omfattende introduktion til det retsmedicinske arbejde, ligesom introduktion til undervisning og forskning kan forventes. Vi har et godt og inspirerende arbejdsmiljø.

Vi forventer
At den, der ansættes i stillingen, er interesseret i retsmedicin, fleksibel og god til at samarbejde.

Nærmere oplysninger
Om stillingen kan fås ved henvendelse til statsobducent, Lene Warner Thorup Boel, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, på telefon 87 16 83 03.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

21.09.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.