Ledige stillinger

HE-Studier søger studenterstudievejleder 1001959

Vi søger en dygtig studenterstudievejleder til at vejlede på de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Som studievejleder på Health vil du blive en del af et tværfagligt studievejlederteam med i alt 12 studenterstudievejledere og to fastansatte vejledere.

Vi får brug for:

En vejleder, der læser Folkesundhedsvidenskab og har bestået de første to semestre af studiet og kan starte 1. oktober 2018 eller snarest muligt derefter.

Arbejdet som studenterstudievejleder består bl.a. af:

skriftlig og mundtlig formidling og projektopgaver som fx udvikling af nye koncepter for vejledningsarrangementer
at håndtere individuel og kollektiv vejledning af studerende ift. spørgsmål vedrørende studieplanlægning, studievanskeligheder m.m.
løbende orientering om forhold, der vedrører vejledningsområdet, herunder deltagelse i forskellige møder
planlægning og afholdelse af vejledningsarrangementer for både kommende og nuværende studerende samt afholdelse af mundtlige oplæg i forbindel-se med eksempelvis studiepraktik, u-days og tilvalgsmesse.

Som vejleder får du trænet og udfordret dine evner til at arbejde kreativt, systematisk og selvstændigt, og du får masser af erfaring med at strukturere ar-bejdsprocesser for dig selv og sammen med det øvrige team.

Det er ikke et krav, at du er orienteret om AUs regler og procedurer. Det lærer du alt sammen i en grundig oplæring samt på AUs vejlederuddannelse, som du skal deltage i.

Vi lægger vægt på, at du:

er god til at lytte og til at kommunikere skriftligt og mundtligt sidstnævnte også i store forsamlinger
er ansvarsbevidst, initiativrig og handlingsorienteret
er i stand til at arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
er samarbejdsvillig og omstillingsparat og kan bevare det positive overblik i en organisation, der er i konstant forandring.

Stillingen

Stillingen er på gennemsnitlig 7 timer om ugen. Nogle af timerne fastlægges i træffetider og mailvejledning, og resten fordeles efter sæsonbaserede peak-perioder.

Har du brug for flere oplysninger, kan du kontakte afsnitsleder Lisette Prins på telefon 2452 6913 eller mail lp@au.dk.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund samt Foreningen af Danske Lægestuderende.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.09.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.