Ledige stillinger

Two positions as Postdoc or Assistant Professor in statistical genetics - 1003463

The two positions are in Professor Anders Børglum’s group and the successful candidates will be part of the on-going studies of psychiatric genetics in iPSYCH (the Lundbeck Initiative for Integrative Psychiatric Research; http://ipsych.au.dk/), aiming at identifying the genetic aetiologies and biological underpinnings of mental disorders and their comorbidities. The iPSYCH studies are primarily based on genetic investigations of a large national cohort, comprising more than 130,000 individuals of whom 90,000 suffer from one or more psychiatric disorder such as autism, ADHD, schizophrenia, bipolar disorder and depression. All individuals are genotyped and tens of thousands have been whole exome sequenced.

The work is carried out in an open, international, and interdisciplinary research group (the Børglum lab) as well as in collaboration with national and international partners. A key part of the work is bioinformatics and statistical genetic analysis of comprehensive data sets in high-performance computing environment.

The candidates are required to have a strong background in handling and analysing large genetic datasets generated by SNP-array genotyping and/or next-generation sequencing. The candidates are expected to have experience with the identification of genetic risk factors for psychiatric disorders or other complex disorders through genome-wide association studies and/or next-generation sequencing. Additionally, in depth knowledge of a range of secondary analyses of the primary association results is preferable.

The positions include teaching obligations at the Department of Biomedicine, Aarhus University, and the applicants should therefore describe relevant teaching qualifications. 

Start date is expected to be December 1 2018 or soon thereafter, and the positions will run for two-three years followed by potential extensions.

For more information, please contact Project Coordinators Annette Bang Rasmussen (abr@biomed.au.dk), Anne Hedemand (anne@biomed.au.dk), or Professor, Center Director Anders Børglum (anders@biomed.au.dk)
Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  19.09.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.