Ledige stillinger

Eksternt lektorat i Miljømedicin 1004268

Ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet er et eksternt lektorat i Miljømedicin ledigt til besættelse start hurtigst muligt. Stillingen er tre-årig.

Ansvar og opgaver

Den eksterne lektor skal deltage i undervisning i Miljø og Arbejdsmedicin. Undervisningen omfatter forelæsninger, holdundervisning, vejledning i bacheloropgaver og gennemførelse af eksaminer.
Ansættelsen indebærer deltagelse i alle dele af Instituttets uddannelsesaktiviteter, aktuelt ved undervisning i Miljø- og Arbejdsmedicin på medicinstudiet.

Dine kvalifikationer

Vi forestiller os at:
Du besidder dokumenterede forskningsmæssig kvalifikationer på internationalt niveau inden for miljømedicin
Du kan bidrage inden for udvikling, tilpasning og applicering af forskningsmetoder for undersøgelser af miljøeksponeringer og sundhedsrisici
Du besidder dokumenterede evner til at formidle konsekvenserne af forskningsresultaterne.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau. Herudover forventes yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

  Vedrørende udarbejdelse af eventuel undervisningsportfolio henvises til universitetets Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale under bedømmelsen. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet il at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  24.09.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.