Ledige stillinger

20%-lektorat ved Institut for Klinisk Medicin, AU med arbejdssted i Hospitalsenheden Vest. 1004513


Ved NIDO danmark, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet er et 20%-lektorat (7,4 timer/ugen) ledigt til besættelse pr. 1 november 2018 eller snarest derefter. Lektoratet er 5-årigt med mulighed for forlængelse.

Arbejdsstedet
Institut for Klinisk Medicin har - i et tæt samarbejde med hospitalerne - det overordnede ansvar for klinisk forskning og undervisning af medicinstuderende i hospitalsregi i Region Midtjylland heriblandt i Hospitalsenheden Vest. Samarbejdet er med til at sikre, at der foregår klinisk forskning af høj kvalitet på hospitalerne. Ved Hospitalsenheden Vest har NIDO danmark en vigtig funktion som udviklende og understøttede for forskning og uddannelse.

NIDO er en del af Staben og ligger fysisk på Regionshospitalet i Herning og fra 2020 på Regionshospitalet Gødstrup. Som medarbejder i NIDO har du hovedtjenestested her, men kan påregne mødeaktivitet på øvrige matrikler i Hospitalsenheden Vest og hos eksterne samarbejdspartnere.
Når det nye store vestdanske hospital, Regionshospitalet Gødstrup, åbner i 2020, er
NIDO danmark et kraftcenter for den videre udvikling af forskning og uddannelse i sundhed og bliver samtidig en ny dansk rede for sundhedsforskning og klinisk sundhedsuddannelse på internationalt niveau placeret i en selvstændig bygning tæt ved hospitalet.

Ansvarsområder/arbejdsopgaver
De overordnede arbejdsopgaver relateret til stillingen omfatter varetagelse af forsknings- og uddannelsesunderstøttende opgaver samt udførelse af egne forskningsprojekter. Herunder skal lektoren virke som vejleder og sparringspartner ved forskningsprojekter og bl.a. virke som vejleder i ph.d. projekter, som udgår fra afdelingen eller gennemføres i samarbejde med andre afdelinger, institutioner og sektorer. Egne forskningsprojekter forventes at tage udgangspunkt i Hospitalsenheden Vests forskningsstrategi og strategi for Aarhus Universitet, Health. Som medarbejder ved NIDO, Institut for Klinisk Medicin med arbejdssted i Hospitalsenheden Vest bliver lektoren et vigtigt bindeled mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

Du referer til forskningskoordinerende ledende overlæge og akademisk koordinator Annette Haagerup

Kvalifikationer
Vi forventer, at du:
Brænder for sundhedsforskning og for at udvikle forskning på tværs af specialer, fag, sektorer og institutioner i sundhedsvæsenet og på uddannelses- og forskningsinstitutioner.
Kan arbejde selvstændigt med en tilgang til opgaverne præget af initiativ og målrettethed samt høj kvalitet i udførelse og fuldførelse.
Er åben, ærlig, loyal og pligtopfyldende.
Har godt humør og humor.
Bidrager til fællesskabet på både individ-, gruppe- og organisationsniveau.

og blandt andre har følgende faglige kvalifikationer:

Relevant kandidatuddannelse og erhvervet ph.d. eller doktorgrad med minimum 8 års efterfølgende relevant forsknings erfaring.
Forskningskompetencer på lektorniveau.
Videnskabelig produktion på internationalt niveau.
Erfaring med forskningsvejledning af kandidat og ph.d. studerende.
Sikre analytiske og metodiske kompetencer i kvantitativ forskning.
Erfaring med molekylærgenetiske metoder.
Erfaring med biobanker.
Arbejdserfaring fra sygehus- og/eller universitetsområdet.
Erfaring med præ- og postgraduat undervisning.
Erfaring med fundraising til sundhedsvidenskabelig forskning.
Flydende skriftlig og mundtlig kommunikation på både dansk og engelsk.
Projektledelseserfaring.

Vi tilbyder
Vi tilbyder ansættelse i et spændende forskningsaktivt miljø.
Du kan få yderligere information om Institut for Klinisk Medicin og NIDO danmark ved at kontakte leder af NIDO danmark, forskningskoordinerende ledende overlæge og akademisk koordinator Annette Haagerup på tlf.7843 8580.

Arbejdsstedets adresse er Gl. Landevej 61, 7400 Herning

Kvalifikationskrav

Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde. Det forudsættes, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  26.09.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.