Ledige stillinger

Specialtandlæge i Ortodonti til 8 timers undervisning om ugen som afdelingstandlæge 1013707

Aarhus Universitet, Health, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Tandlægeskolen), søger en afdelingstandlæge til videreuddannelsen på Sektion for Ortodonti snarest muligt. Stillingen er på 8 timer ugentligt.

Dine arbejdsopgaver

På Sektion for Ortodonti får du mulighed for at arbejde på et højt specialiseret niveau inden for det pågældende fagområde, og du vil komme til at indgå i et inspirerende fagligt miljø med velrenommerede danske og udenlandske kolleger med stor ekspertise.

Stillingen omfatter teoretisk seminarundervisning, som er en del af et struktureret undervisningsprogram og klinisk supervision inklusiv behandlingsplanlægning af komplekse ortodontiske patienter. I stillingen får du også mulighed for at arbejde med visitation af patienter til Sektion for Ortodonti.

Din arbejdstid på 8 timer ugentligt vil typisk være en fast arbejdsdag, som vi i fællesskab tilrettelægger efter dine andre forpligtelser.

Du vil referere til sektionslederen.

Dine kompetencer

For at kunne varetage stillingen som afdelingstandlæge skal du være uddannet specialtandlæge. Din praktiske erfaring vægter højt, og du vil få rig mulighed for at sætte den i spil i din undervisning. Har du allerede erfaring med klinisk undervisning inden for ortodonti er det et plus.

Da al teoretisk seminarundervisning foregår på engelsk, forventer vi, at du er komfortabel med at begå dig på engelsk. På klinikken foregår undervisningen både på dansk og engelsk.

Om Sektion for Ortodonti

På Sektion for Ortodonti behandles børn og voksne med behov for tandregulering og her undervises både tandlægestuderende og specialtandlægestuderende, nationalt og international.

På sektionen foregår også omfattende forskning inden for behandlingsmetoder og de biologiske mekanismer bag sygdoms- og behandlingsrelaterede ændringer i kæber og tandbuer.

Vores lærerhold på videreuddannelsen består af to forskellige specialtandlæger hver dag, så der er rig mulighed for masser af sparring og udveksling af erfaringer. Derudover har vi fem klinikassistenter på klinikken og en tandteknikker.

Om Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Overordnet set uddanner Institut for Odontologi og Oral Sundhed medlemmer til det samlede odontologiske team og udbyder fire fulde uddannelser inden for det odontologiske fagområde samt grundforløbet til laboratorietandteknikeruddannelsen.

Instituttet varetager forskning og uddannelse, efter- og videreuddannelse og har desuden en stor klinisk aktivitet. Arbejdsmiljøet er dynamisk; foruden de faglige og sociale relationer vil man kunne udnytte de faciliteter tilknytningen til sektionen indebærer, herunder bl.a. adgang til bøger, sektionskurser og –møder samt benyttelse af universitetsbibliotekets fysiske og elektroniske faciliteter.

Læs mere om instituttet her: http://dent.au.dk/

Spørgsmål til stillingen

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Marie Cornelis marie.cornelis@dent.au.dk eller har du lyst til at komme forbi og se hvordan vi arbejder, så er du velkommen til at tage kontakt til sekretær Trine Zederkof Jønsson mail: tzj@dent.au.dk.

Arbejdsstedets adresse er Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C.

Ansættelsesperiode

Afdelingstandlæger ansættes for en periode på 3 år. Efter udløbet af denne ansættelsesperiode kan der være mulighed for videre ansættelse uden tidsbegrænsning.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som afdelingstandlæge forudsætter odontologisk kandidateksamen samt klinisk faglig ekspertise på højt niveau og erfaring med selvstændig udvikling af klinisk undervisningsmateriale.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten - Bilag 6.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises endvidere til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger øvrige videnskabelige stillinger skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Søg stillingen her

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  31.12.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.