Ledige stillinger

Tandlæge søges til undervisning som klinisk lærer ved Sektion for Protetik 1016280

Aarhus Universitet, Health, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Tandlægeskolen), ønsker at ansætte en klinisk lærer til undervisning med tiltrædelse 1. februar 2019. Stillingen er på 12 timer ugentligt med undervisning tirsdage og torsdage.

Dine arbejdsopgaver 

Du ansættes ved Fællesklinikken med tilknytning til Sektion for Protetik. Dine arbejdsopgaver omfatter praktisk klinisk undervisning i fagområderne cariologi, parodontologi, fast- og aftagelig protetik, samt i mindre omfang endodonti.

Du ansættes med reference til Leder for Fællesklinikken.

Vi tilbyder 

Stillingen som klinisk lærer giver mulighed for at arbejde på et højt specialiseret niveau inden for det pågældende fagområde, og du vil komme til at indgå i et inspirerende fagligt miljø med velrenommerede danske og udenlandske kolleger med stor ekspertise. 

Om Institut for Odontologi og Oral Sundhed 

Institut for Odontologi og Oral Sundhed uddanner medlemmer til det samlede odontologiske team og udbyder fire fulde uddannelser inden for det odontologiske fagområde samt grundforløbet til laboratorietandteknikeruddannelsen.

Instituttet varetager forskning og uddannelse, efter- og videreuddannelse og har desuden en stor klinisk aktivitet. 

Læs mere om instituttet på linket her: http://dent.au.dk/  

Arbejdsstedets adresse er Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C. 

Spørgsmål til stillingen

Kontakt Leder for Fællesklinikken Helle Tolboe, E-mail: helle.tolboe@dent.au.dk  
Ansættelsesperiode

Ansættelse af kliniske lærer sker for en periode af 2 år med adgang til forlængelse for en ny periode på 2 år. Efter den anden periodes udløb, respektive efter i alt 4 års beskæftigelse, kan der være mulighed for videre ansættelse uden tidsbegrænsning.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter relevant kandidateksamen. I de tilfælde hvor undervisning eller vejledning finder sted i praksis stilles der krav om, at den kliniske lærer selv driver praksis.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten - Bilag 6.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises endvidere til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger øvrige videnskabelige stillinger skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Søg stillingen her

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  09.12.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.