Ledige stillinger

Et-årig stilling som undervisningsassistent i kvalitative metoder og projektdesign 1017113

Aarhus Universitet, Health, Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt ønsker at besætte en stilling som undervisningsassistent inden for fagområdet: kvalitative metoder.

Udover forskning i idrætsrelaterede problemstillinger driver Sektion for Idræt en bachelor- og en kandidatuddannelse i Idræt. Konkret omfatter stillingen undervisning på hhv. bachelorkurset Introduktion til kvalitative metoder i humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsforskning og Kvalitative metoder og projektdesign på kandidatuddannelsen.

Begge kurser afvikles i foråret 2019 og stillingen omfatter et samlet timetal på ca. 367 løntimer i 2019.

Underviseren har primær arbejdsadresse på Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C.

Stillingen er 1-årig med en startdato senest d. 23. januar 2019.

Ansøger ansættes med reference til Professor Verner Møller, Sektion for Idræt.

Det konkrete stillingsindhold omfatter forelæsning og holdtimeøvelser samt eksamination.

Der lægges vægt på ansøgers faglige kvalifikationer, formidlingsfærdigheder samt undervisningserfaring på universitetsniveau eller andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Kvalifikationskravet er en kandidatgrad.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et dynamisk undervisningsmiljø med stor kontaktflade til andre faggrupper. Der er således gode muligheder for personlig og faglig udvikling inden for eksempelvis det humanistisk- og samfundsvidenskabelige fagområde samt det pædagogisk/didaktiske fagområde.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Professor Verner Møller, vm@ph.au.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt senest i uge 2, januar 2019.
Kvalifikationskrav

Ansættelse som undervisningsassistent forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om Timelønnet undervisning.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger øvrige videnskabelige stillinger skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Søg stillingen her

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  11.12.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.