Ledige stillinger

Projektleder med stærke datakompetencer til stort sundhedsdataprojekt 1017847

Health D360 et projekt under Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet søger en projektleder med tiltrædelse snarest muligt. Projektstillingen er på fuldtid og tidsbegrænset indtil 30. november 2021.

På baggrund af en bevilling fra Innovationsfonden skal der de næste tre år samarbejdes med kommuner, private aktører og andre institutter på Aarhus Universitet om at drive projektet HealthD360. Projektet har fokus på forbedret anvendelse af sundhedsdata og vil udvikle, afprøve og søsætte innovative løsninger på centrale sundhedsudfordringer ved at udnytte det unikke danske datapotentiale.
Dine arbejdsopgaver
Som projektleder får du fagligt ansvar, hvilket blandt andet betyder, at du skal drive og koordinere de aktiviteter, der indebærer indsamling, sikker opbevaring og anvendelse af data. Du skal sikre, at projektets dataprocesser fungerer på et højt kvalificeret niveau og i henhold til tidsplaner og andre processer.

Du skal primært varetage følgende opgaver:

-Styring af de af projektets aktiviteter, der indebærer brug af eller samarbejde med Danmarks Statistiks Services (DST)
-Rådgivning af og samarbejde med de deltagende kommuner og øvrige samarbejdspartnere
-Løbende dialog med og orientering af projektets styregruppe
-Medansvar for at de aftalte deadlines overholdes og at de aftalte leverancer er på plads
-Sikring af overholdelse af GDPR og andre bestemmelser i relation til datasikkerhed i projektet
-Sammen med Komiteen for Sundhedsoplysning understøtte databehandling og synergien mellem HealthD360 og det nationale projekt Boernungeliv.dk
-Eventuelt øvrige opgaver.

Det vil være en fordel, hvis du:

-Har erfaring med Stata, SAS eller lignende, samt erfaring med flere typer data, for eksempel registerdata, ad hoc-kohortedata mv.
-Har dokumenteret erfaring med samarbejde med eksterne aktører både i og uden for den akademiske verden
-evner at arbejde selvstændigt og systematisk med forskelligartede opgaver
-Er tillidsfuld og åben i omgang med andre mennesker samt evner at bidrage positivt til et godt arbejdsmiljø i gruppen, både fagligt og socialt.

Arbejdsstedet er Institut for Folkesundhed, Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C. Der vil jævnligt være mødeaktivitet i København og andre steder i landet.

Der afholdes samtaler mandag den 17. december 2018.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.12.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.