Ledige stillinger

Projektleder til kommunikationsopgaver i stort sundhedsdataprojekt 1017852

Health D360 et projekt under Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet søger en projektleder til kommunikationsarbejdet i forbindelse med et stort forsknings- og udviklingsprojekt med tiltrædelse snarest muligt. Projektstillingen er på fuldtid og tidsbegrænset indtil 30. november 2021.

Arbejdet vil være relateret til en bevilling fra Innovationsfonden til det tværfaglige projekt Health D360 Projektet har fokus på at forbedre anvendelsen af sundhedsdata og vil udvikle, afprøve og søsætte innovative løsninger på centrale sundhedsudfordringer ved at udnytte det unikke danske datapotentiale. Du får ansvar for kommunikationspakken og skal håndtere intern og ekstern kommunikation med en række forskellige partnere og interessenter på sundhedsområdet. Det vil bl.a. være din opgave at udvikle en innovativ kommunikationsstrategi for projektet og sikre, at projektet anvender en open science tilgang med fokus på åben og løbende kommunikation bl.a. gennem anvendelse nye formidlingsformer.

Dine arbejdsopgaver

Du skal primært varetage følgende opgaver:

Ansvar for kommunikationspakken i Health D360 herunder udvikle:
- kommunikationsstrategi og handleplaner
- intern og ekstern kommunikation
- websider og sociale medier
- informationsmaterialer og video
- konferencer og events
- afslutningsrapport
Sammen med Komiteen for Sundhedsoplysning understøtte kommunikation og synergi mellem HealthD360 og det nationale projekt Boernungeliv.dk
Dokumentere hvordan anvendelsen af nye formidlingsformer kan understøtte borgerinddragelse og kommunikation om forskning. Gerne med henblik på videreformidling i et fagligt eller videnskabeligt tidsskrift.
Koordinere samarbejdet om at udarbejde nye fondsansøgninger, som tager udgangspunkt i HealthD360 og en række andre projekter.
Eventuelt øvrige kommunikationsopgaver.

Det vil være en fordel, hvis du:

Har erfaring med forskningskommunikation
Har solid erfaring med at drive og koordinere kommunikationsarbejdet i forbindelse med udvikling- og forskningsprojekter
Har en uddannelse i kommunikation gerne på kandidatniveau, eventuelt ph.d.-niveau
Besidder stærke skriftlige formidlingsevner
Eventuelt har erfaring fra fondsansøgninger både på dansk og engelsk inden for sundhedsområdet.

Arbejdsstedet er Institut for Folkesundhed, Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C. Der vil jævnligt være mødeaktivitet i København og andre steder i landet.

Der afholdes samtaler mandag den 17. december 2018.

Kontakt: Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte professor Carsten Obel tlf. 29428405.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.12.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.