Ledige stillinger

To-årig post doc stilling på Institut for Biomedicin - 1018270

En stilling som postdoc er ledig ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet. Stillingen er i lektor Ebbe Bødtkjers lab og har en varighed af 2 år med tiltrædelse 1. februar 2019. Stillingen omfatter studier af mekanismer for pH regulering og sensorer for syrer og baser i brystkræft og udvikling af antistof-baserede teknologier. Der søges en kandidat, der har dokumenteret erfaring med forskningsfeltet, herunder specifikt med a) måling af intracellulært pH i kræftceller og friskt isolerede brystkræftbiopsier fra mennesker og mus, b) evaluering af tumorudvikling i mus og c) in vivo målinger i mus f.eks. baseret på mikrodialyse.
Vær opmærksom på, at der vil blive anvendt shortlisting.
Spørgsmål til stillingen kan rettes til lektor Ebbe Bødtkjer eb@biomed.au.dk.
Kvalifikationskrav

Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste samt undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger postdoc skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale. Op til 5 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Søg stillingen her

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  19.12.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.