Ledige stillinger

Analysekemiker til Institut for Retsmedicin, afdeling for retskemi 1018448

Ved Health, Institut for Retsmedicin, Afdeling for Retskemi er en fast stilling som analysekemiker (37 timer/uge) ledig til besættelse pr. 1.3.2019.

Afdeling for Retskemi er et drifts- og udviklingslaboratorium, der primært udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening for Justitsministeriet. Arbejdet omfatter undersøgelse af humanbiologisk materiale samt pulver, tabletter, plantemateriale og væsker for indhold af lægemidler, narkotika, dopingmidler og alkohol. Det er endvidere afdelingens opgave at udfærdige erklæringer til retsligt brug, fortolke analyseresultater og afgive sagkyndige vurderinger/udtalelser til retsvæsenet inden for afdelingens opgaveområder. Afdeling for Retskemi er akkrediteret af DANAK efter laboratoriestandarden ISO 17025.

Vi søger en person med erfaring inden for det retskemiske område til varetagelse af den daglige analysegodkendelse og sagsbehandling i afdelingen. Arbejdet består hovedsageligt i at godkende analyseserier fra primært UPLC-MS/MS og foretage problemløsninger i den sammenhæng samt udarbejdelse af retskemiske erklæringer. Derudover vil arbejdet indebære optimeringsopgaver såsom automatisering samt udarbejdelse af kvalitetsdokumenter.

Du skal
gennemgå, godkende og kvalitetssikre analyseserier på GC/MS og UPLC-MS/MS
udarbejde retskemiske erklæringer inklusiv toksikologiske vurderinger
arbejde med automatisering af laboratorieprocesser
afhjælpe analytiske problemstillinger i samarbejde med laboranter og kemikere.

Du får mulighed for
at arbejde med interessante problemstillinger i et spændende fagområde
at arbejde med de nyeste analyseteknikker
indgå et åbent tværfagligt miljø.

Vi forventer
at du har en ph.d. grad indenfor det retskemiske område
at du har erfaring med kromatografiske og massespektrometriske teknikker gerne GC/MS, UPLC-MS/MS
at du har grundig viden om farmakokinetik og toksikologi
at du har interesse for automatisering og IT generelt
at du er effektiv, selvstændig og kompetent
at du er engageret og motiveret.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til driftsleder, seniorforsker, ph.d. Jørgen Bo Hasselstrøm på tlf. 87 16 75 75. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant overenskomst. Der vil blive søgt kvalifikationstillæg til stilingen afhængig af ansøgernes kvalifikationer.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

30.12.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.