Ledige stillinger

Genopslag: Akademisk koordinator til styrkelse af Innovations projekter indenfor området Inflammation & Autoimmunitet - 1022016

Ved Inst. f. Biomedicin opslås en fuldtidsstilling som Cluster Manager med fokus på at forbedre og udvide samarbejdet mellem virksomheder og universitetsmiljøer indenfor behandlingen af autoimmune eller andre inflammationsbetingende sygdomme. Stillingen har en løbetid på 2 år med start fra 1. marts 2019.

Arbejdet involverer biomedicinske behandlinger af disse sygdomme, men vil også inddrage tiltag indenfor for f.eks. IT løsningerne og analyse af big data. Stillingen er baseret på Inst. f. Biomedicin, men der ønskes en aktiv inddragelse af relevante aktører på Fakultetet og Aarhus Universitetshospital. Et bredere samarbejde på tværs af fakulteterne under AU er også forventeligt. Endelig skal Cluster Manager særligt styrke det regionale samarbejde med relevante forskningsmiljøer ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitets Hospital. Cluster Manageren indgår i et samarbejde mellem Instituttet og innovationsnetværket BioPeople med et nationalt outreach til både akademiske og virksomheder. Rejseaktiviteter til partnere og mødeaktivitet i netværket må derfor påregnes.

Det forventes, at Cluster Manager har en forskningsmæssig baggrund indenfor immunologi og/eller relaterede områder som f.eks. infektionsmedicin og mikrobiologi og har en ph.d. Derfor vil ansøgere med en lægevidenskabelig eller anden biomedicinsk baggrund blive foretrukket. Hertil skal Cluster Manageren have erfaring med klinisk behandling af sygdomme, hvor inflammation spiller en væsentlig rolle. Cluster Manageren skal gennem sin karriere have høstet erfaringer fra internationale miljøer. Endelig skal Cluster Manager besidde erfaringer fra såvel konkrete innovationsprojekter indenfor behandlingen af inflammation eller infektions-relaterede sygdomme som hertil hørende uddannelsesmæssige baggrund, f.eks. en gennemført master of business administration eller lign.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.01.2019
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.