Ledige stillinger

Præparatfremstiller på Institut For Biomedicin - 1023270

Institut for Biomedicin søger pr. februar 2019 ny(e) medicinstuderende til dissektionsarbejde i præparatfremstillingen.

Du kommer som præparatfremstiller til at indgå i et tæt og socialt samarbejde med andre medicinstuderende. Præparatfremstillingen udgøres af 8-10 medicinstuderende fra 3.-12. semester. Præparatfremstillingen arbejder med udarbejdelse af præparater til Aarhus Universitets undervisning i makroskopisk anatomi. Vi fremstiller præparater til vådsamlingen, studiesalen og eksamenssamlingen.
Jobbet har fleksible arbejdstider med ca. 200 timer årligt. Du vil ved ansættelse gennemgå et forløb med introduktion, oplæring og løbende supervision. Ekstracurriculær dissektionserfaring er ikke en forudsætning for ansøgning.

Løn i henhold til overenskomsten.
Ansættelsen løber som udgangspunkt til afsluttet kandidatuddannelse.

For at komme i betragtning til jobbet skal du opfylde følgende:
- være medicinstuderende på 3. eller 4. semester pr. 1. februar 2019
- kunne dokumentere bestået eksamen i makroskopisk anatomi
- have interesse for dissektion
- kunne indgå i et arbejdsmæssigt tæt samarbejde
- have lyst til at være en del af et socialt arbejdsmiljø

Hvis du er interesseret i jobbet, så send en kort ( side) motiveret ansøgning. Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae og karakterblad alle som pdf.
Du kan downloade dit karakterblad på mit.au.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte præparatfremstillerne via e-mail:
jespernors@biomed.au.dk

Ansættelsessamtaler vil blive afviklet af præparatfremstillerne onsdag 6. februar 2019 i dissektionskælderen på Institut for Biomedicin.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation og fællesoverenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

25.01.2019
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.