Ledige stillinger

Introduktionsstilling ved Institut for Retsmedicin 930567

Institut for Retsmedicin, Aarhus søger læge med tiltrædelse per 1. marts 2018.

Institut for Retsmedicin er en del af Aarhus Universitet, og instituttet er placeret på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Arbejdet omfatter
Deltagelse i retspatologisk arbejde med obduktion og klinisk arbejde med undersøgelse af voldsofre og ofre for seksuelle overgreb samt undersøgelse af sigtede i disse sager samt evt. findestedsundersøgelser og ligsyn. Det kliniske arbejde foregår på instituttet, på Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital, NBG, på instituttets regionalafsnit i Aalborg og Herning samt i Kolding og på sygehuse.
 
Stillingen indebærer vagtforpligtelse med særskilt overenskomstmæssig betaling herfor. Vagten dækkes pt. af 8 læger.

Stillingen er tidsbegrænset til 1 år fra 01.03.2018 til 28.02.2019.

Vi tilbyder
En god og omfattende introduktion til det retsmedicinske arbejde, ligesom introduktion til undervisning og forskning kan forventes.

Vi har et godt og inspirerende arbejdsmiljø.

Vi forventer
At den, der ansættes i stillingen, er interesseret i retsmedicin, fleksibel og god til at samarbejde.

Nærmere oplysninger
Om stillingen kan fås ved henvendelse til statsobducent, professor MSO, ph.d.Lene Warner Boel, Institut for
Retsmedicin, Aarhus Universitet, på telefon 87 16 83 01.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og overenskomsten for akademikere i staten og aftale mellem Forskningsministeriet og Foreningen af Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger om tilkaldevagter – og honorering af samme – for læger ansat med tjeneste ved Retsmedicinske Institutter.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

17.12.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.