Ledige stillinger

Vil DU være specialtandlæge i Ortodonti, så se lige 936445

På Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Sektion for Ortodonti er 3 fuldtidsstillinger som videreuddannelsesstuderende ledige pr. 1. september 2018.

Uddannelsen er af 3 års varighed og giver dig både klinik tid, seminar og obligatoriske kurser i Sundhedsstyrelse regi samt super motiverende undervisere og en skolen med et højt internationalt uddannelsesniveau.

Forudsætningen for at påbegynde videreuddannelsen i Ortodonti er, at ansøgeren har været beskæftiget mindst 2 år på fuldtid (2880 timer) med praktisk, klinisk odontologi, og heraf skal børnetandpleje udgøre mindst 1 år, svarende til 1440 timer.

Alle ansøgninger skal sendes online med kopi af eksamenspapirer og autorisation, som tandlæge samt dokumentation for 2 års klinisk arbejde. Børnetandplejen skal dokumenteres på timebasis (et bilag, der dokumenterer 1440 timers børnetandpleje). Af bilaget skal fremgå i hvilken periode timerne er optjent.

Ansøgerne anmodes om at oplyse et telefonnummer, hvor man kan træffes.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

19.04.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.