Ledige stillinger

Ejendomsservicetekniker elev 949518

Bygningsservice Health, Aarhus Universitet tilbyder en spændende praktikplads til én ejendomsservicetekniker elev pr. 1. februar 2018. 

Arbejdsopgaver:

Bygningsservice Health, Aarhus Universitet råder over ca. 70.000 m2 bygninger indrettet til forskning og uddannelse. Bygningerne omfatter kontor og undervisningsbygninger, laboratoriebygninger og diverse former for stalde, og bygninger med tung infrastruktur og tekniske anlæg såsom køleanlæg, vandbehandling, trykluft, vakuum, ventilation mv.

Opgaverne indenfor bygningsservice omfatter opgaver vedrørende den daglige drift og vedligehold af bygningerne og omfatter vedligehold og reparationer af tekniske installationer og inventar, drift af CTS anlæg, udskiftning af og tilsyn med belysning, opsætning og flytning af inventar, renholdelse af indgangspartier og teknikrum, affaldshåndtering, adgangssystemer og andre forefaldende viceværtfunktioner.

Kvalifikationer:
Som ejendomsserviceteknikker elev hos os forventer vi
• at du er engageret og ansvarsbevidst
• at du har lyst til at udvikle dig fagligt og personligt
• at du er udadvendt, serviceminded og god til at samarbejde
• at du har et godt kendskab på brugerniveau til Word, Excel og mail-håndtering
• at du har en tilfredsstillende afsluttet grunduddannelse

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med:

• et spændende job i driftsområder under stadig forandring, hvor dine ideer kan inspirerer og præge den fremtidige udvikling af området.
• en alsidig dagligdag hvor dit gode humør og personlige initiativ sammen med os andre resulterer i et godt arbejdsklima.

Uddannelsen varer 2 år og 9 mdr. vekslende mellem praktik og skoleophold.

Ansættelsesområde og tjenestested:
Bygningsservice Health, varetager drift, rengøring og vedligehold af bygninger. I samarbejde med institutter og universitetsledelsen deltager vi i udviklingen af fakultetets bygningsarealer. Bygningsservice Health beskæftiger ca. 62 medarbejdere.

Kontaktperson:

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Driftsinspektør Christian Bredvig på tlf. 28992125

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.12.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.