Ledige stillinger

Videnskabelige stillinger

Postdoc i klinisk retsmedicin 950625

Du bliver tilknyttet Forskningsenheden for Klinisk Retsmedicin ved Institut for Retsmedicin, under daglig ledelse af lektor Ole Ingemann Hansen. Enheden har fokus på volds- og voldtægtsforskning til gavn for ofrene og den politimæssige efterforskning under hensyntagen til kriminalitetsforebyggelse. Enheden har et nært samarbejde med bl.a. Center for Voldtægtsofre, Aarhus, CBO Børnecenter, AUH, BørnehusMidt og de regionale politikredse.

Det forventes, at ansøger har erfaring med interpersonel voldsforskning, kan opstarte og facilitere forskningsprojekter selvstændigt, har kendskab til den retsmedicinske personundersøgelse og målgruppe, og vedlægger en portofolie med egnede og relevante forskningsemner. Det forventes ligeledes, at ansøger kan deltage i instituttets undervisnings- og formidlingsopgaver. Det vil være en fordel med kendskab til seksualforbrydelses- og voldsforskning og egne publikationer herom. Under ansættelsen skal ansøger desuden kunne samarbejde med ph.d.-studerende samt søge fondsmidler til yderligere projekter og evt. egen stillingsforlængelse.

Stillingen er tidsbegrænset for perioden 1. februar 2018 - 31. december 2019. Kvalifikationskrav

Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  13.12.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

  Teknisk administrative stillinger

  Postdoc i klinisk retsmedicin 950625

  Du bliver tilknyttet Forskningsenheden for Klinisk Retsmedicin ved Institut for Retsmedicin, under daglig ledelse af lektor Ole Ingemann Hansen. Enheden har fokus på volds- og voldtægtsforskning til gavn for ofrene og den politimæssige efterforskning under hensyntagen til kriminalitetsforebyggelse. Enheden har et nært samarbejde med bl.a. Center for Voldtægtsofre, Aarhus, CBO Børnecenter, AUH, BørnehusMidt og de regionale politikredse.

  Det forventes, at ansøger har erfaring med interpersonel voldsforskning, kan opstarte og facilitere forskningsprojekter selvstændigt, har kendskab til den retsmedicinske personundersøgelse og målgruppe, og vedlægger en portofolie med egnede og relevante forskningsemner. Det forventes ligeledes, at ansøger kan deltage i instituttets undervisnings- og formidlingsopgaver. Det vil være en fordel med kendskab til seksualforbrydelses- og voldsforskning og egne publikationer herom. Under ansættelsen skal ansøger desuden kunne samarbejde med ph.d.-studerende samt søge fondsmidler til yderligere projekter og evt. egen stillingsforlængelse.

  Stillingen er tidsbegrænset for perioden 1. februar 2018 - 31. december 2019. Kvalifikationskrav

  Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

  Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  13.12.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

  Deltidsunderviserstillinger

  Postdoc i klinisk retsmedicin 950625

  Du bliver tilknyttet Forskningsenheden for Klinisk Retsmedicin ved Institut for Retsmedicin, under daglig ledelse af lektor Ole Ingemann Hansen. Enheden har fokus på volds- og voldtægtsforskning til gavn for ofrene og den politimæssige efterforskning under hensyntagen til kriminalitetsforebyggelse. Enheden har et nært samarbejde med bl.a. Center for Voldtægtsofre, Aarhus, CBO Børnecenter, AUH, BørnehusMidt og de regionale politikredse.

  Det forventes, at ansøger har erfaring med interpersonel voldsforskning, kan opstarte og facilitere forskningsprojekter selvstændigt, har kendskab til den retsmedicinske personundersøgelse og målgruppe, og vedlægger en portofolie med egnede og relevante forskningsemner. Det forventes ligeledes, at ansøger kan deltage i instituttets undervisnings- og formidlingsopgaver. Det vil være en fordel med kendskab til seksualforbrydelses- og voldsforskning og egne publikationer herom. Under ansættelsen skal ansøger desuden kunne samarbejde med ph.d.-studerende samt søge fondsmidler til yderligere projekter og evt. egen stillingsforlængelse.

  Stillingen er tidsbegrænset for perioden 1. februar 2018 - 31. december 2019. Kvalifikationskrav

  Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

  Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  13.12.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.