Ledige stillinger

Kursusadministrator (HK) søges til Forskeruddannelsen, Health 950849

Forskeruddannelsen, Health søger snarest muligt en administrator til ph.d.-kursusområdet til en stilling på 37 timer om ugen.

Forskeruddannelsen på Health har ansvaret for administration af ca. 650 ph.d.-studerende og ca. 100 studerende på forskningsår. Afdelingen har ansvaret for at drive og afvikle et stort antal kurser inden for ph.d.-området og lægelig videreuddannelse. Kurserne er placeret inden for tre sundhedsvidenskabelige områder, hhv. Biomedicin, Klinisk Medicin (herunder Retsmedicin og Odontologi) samt Folkesundhed. Afdelingen varetager desuden administrative opgaver i forbindelse med opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, personaleadministration, bedømmelser og doktorafhandlinger.

Enheden består ud over den daglige leder af 12 medarbejdere.

Opgaver

Stillingen omfatter følgende opgaveområder:

• Understøttelse og rådgivning ifm. opgaver relateret til kursusområdet for Klinisk Medicin, Retsmedicin og Odontologi.
• Kursusadministrator for en række ph.d.-kurser, herunder bl.a.:
- oprettelse af kurser på vores online kursusplatform
- udarbejdelse af budget/opgørelse af kursuspris
- lokalebooking
- udsendelse af kursusmateriale og kommunikere med kursusledere og kursister
- kursusevaluering via SurveyXact
- honorering af undervisere og afregning for kurser
- ECTS-beregning
- journalisering i systemet Workzone
• Sagsbehandling inden for ph.d.-området.

Ønskede kompetencer

Du arbejder struktureret og målrettet, og evner at takle uventede situationer. Det er et krav at du behersker engelsk i både skrift og tale. Udadvendthed, stor professionalisme og evnen til sikkert og overbevisende at kommunikere med studerende, forskere og øvrige samarbejdspartnere vil være vigtige personlige karakteristika.

Du vil få en bred samarbejdsflade på ph.d.-området, hvor særligt samarbejde med vores kollegaer på ph.d.-skolen, institutterne, og forskningsprogramledere er afgørende for at kunne opfylde målsætningerne i jobbet. Det er derfor vigtigt, at du har stærke samarbejdsevner, er serviceminded og kan agere i et mangfoldigt forskningsmiljø. Du har lyst til en udadvendt og imødekommende rolle med en bred kontaktflade, og formår at skabe tillid hos kollegaer og samarbejdspartnere.

Vi tillægger det stor vægt, at du er positiv og altid medbringer dit gode humør og din humoristiske sans.

Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at:

• Du har dokumenteret erfaring med selvstændige sagsbehandlingsopgaver.
• Du er rutineret bruger af grundlæggende IT-systemer, og har let ved at sætte dig ind i nye IT-systemer.
• Du har forståelse for – og meget gerne erfaring med – de særlige vilkår, der gør sig gældende i en politisk ledet organisation.
• Du er god til mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk, og behersker desuden engelsk i både skrift og tale.
• Du evner at indgå konstruktivt og løsningsorienteret i et team.
• Du trives i en servicefunktion, hvor du skal hjælpe andre med stort og småt.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med kursusadministration.

Vi tilbyder

Du bliver en del af et professionelt, godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø med engagerede og hjælpsomme kollegaer, som besidder både bred og dyb viden på området. Du får selvstændigt ansvar for egne opgaver og arbejdstilrettelæggelse, og løbende mulighed for at byde ind på udviklingsopgaver.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Damian A. Hertoft Goldberg på tlf. 93 50 89 10.

Samtaler forventes afholdt d. 20. december 2017.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

17.12.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.