Ledige stillinger

Videnskabelige stillinger

Studentermedhjælpere til rekrutteringsteamet, Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler 950896

Vi søger to studentermedhjælpere til vores rekrutteringsteam. Stillingerne er med ansættelse per 1. januar 2018.

Arbejdsopgaverne:
Studentermedhjælperne skal i forbindelse med graviditetstjek bl.a. i den 12. uge, hvor der foretages ultralydsskanninger (nakkefoldsskanning), kontakte og formidle information til den gravide og potentielle forsøgsdeltagere med udgangspunkt i de aktuelle forskningsprojekter samt være involveret i forefaldende arbejde i laboratoriet fx hjælp med prøvetagning, herunder blodprøvetagning og indtastning af data.

Kvalifikationer:
• Medicinstuderende på kandidatdelen
• Fleksibel
• Serviceminded

Arbejdstid:
Projekterne er af varierende omfang, og vi kan derfor ikke garantere et fast ugentligt timetal. Timetallet vil, i de perioder hvor projekterne løber, normalt ikke overstige 7 timer i gennemsnit om ugen. Vi forsøger at tilrettelægge studentermedhjælpernes arbejdstid med udgangspunkt i deres skemaer og studieaktivitet. Der laves arbejdsplan for 1 måned ad gangen.

Arbejdssted:
Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Henvendelse:
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingsindholdet, kan du kontakte Anna Sandager pr. e-mail 201307416@post.au.dk

Ansættelsessamtaler:
Afholdes den 18. december 2017.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.12.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

Teknisk administrative stillinger

Studentermedhjælpere til rekrutteringsteamet, Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler 950896

Vi søger to studentermedhjælpere til vores rekrutteringsteam. Stillingerne er med ansættelse per 1. januar 2018.

Arbejdsopgaverne:
Studentermedhjælperne skal i forbindelse med graviditetstjek bl.a. i den 12. uge, hvor der foretages ultralydsskanninger (nakkefoldsskanning), kontakte og formidle information til den gravide og potentielle forsøgsdeltagere med udgangspunkt i de aktuelle forskningsprojekter samt være involveret i forefaldende arbejde i laboratoriet fx hjælp med prøvetagning, herunder blodprøvetagning og indtastning af data.

Kvalifikationer:
• Medicinstuderende på kandidatdelen
• Fleksibel
• Serviceminded

Arbejdstid:
Projekterne er af varierende omfang, og vi kan derfor ikke garantere et fast ugentligt timetal. Timetallet vil, i de perioder hvor projekterne løber, normalt ikke overstige 7 timer i gennemsnit om ugen. Vi forsøger at tilrettelægge studentermedhjælpernes arbejdstid med udgangspunkt i deres skemaer og studieaktivitet. Der laves arbejdsplan for 1 måned ad gangen.

Arbejdssted:
Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Henvendelse:
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingsindholdet, kan du kontakte Anna Sandager pr. e-mail 201307416@post.au.dk

Ansættelsessamtaler:
Afholdes den 18. december 2017.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.12.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

Deltidsunderviserstillinger

Studentermedhjælpere til rekrutteringsteamet, Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler 950896

Vi søger to studentermedhjælpere til vores rekrutteringsteam. Stillingerne er med ansættelse per 1. januar 2018.

Arbejdsopgaverne:
Studentermedhjælperne skal i forbindelse med graviditetstjek bl.a. i den 12. uge, hvor der foretages ultralydsskanninger (nakkefoldsskanning), kontakte og formidle information til den gravide og potentielle forsøgsdeltagere med udgangspunkt i de aktuelle forskningsprojekter samt være involveret i forefaldende arbejde i laboratoriet fx hjælp med prøvetagning, herunder blodprøvetagning og indtastning af data.

Kvalifikationer:
• Medicinstuderende på kandidatdelen
• Fleksibel
• Serviceminded

Arbejdstid:
Projekterne er af varierende omfang, og vi kan derfor ikke garantere et fast ugentligt timetal. Timetallet vil, i de perioder hvor projekterne løber, normalt ikke overstige 7 timer i gennemsnit om ugen. Vi forsøger at tilrettelægge studentermedhjælpernes arbejdstid med udgangspunkt i deres skemaer og studieaktivitet. Der laves arbejdsplan for 1 måned ad gangen.

Arbejdssted:
Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Henvendelse:
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingsindholdet, kan du kontakte Anna Sandager pr. e-mail 201307416@post.au.dk

Ansættelsessamtaler:
Afholdes den 18. december 2017.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.12.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.