Ledige stillinger

HR-Partner, HEALTH HR 959221

Vil du være med til at udvikle og styrke fakultetets strategiske rekrutteringsindsats og samtidig være HR-partner for et af fakultetets institutter. 

Har du erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation? Så er du måske Health HR’s nye HR-partner.
Health har strategisk rekruttering som et af sine mål, og i den forbindelse søger vi en HR-partner til en nyetableret stilling ved Health HR med ansvar for udvikling og implementering af rekrutteringsindsatsen.
Din rolle er vigtig og central for at sikre det strategiske samspil mellem fakultetets faglige mål og
prioritering samt at disse afspejler sig i de administrative løsninger. Du er selv med til at skabe indholdet i stillingen og vil komme til at arbejde tæt sammen med HR-partnerchefen, dekan og prodekan.

Vi forventer, at du
- er tovholder på Healths strategiske rekrutteringsindsats og kan understøtte alle dele af de videnskabelige rekrutteringsprocesser (særligt lektor- og professorrekrutteringer)
- har stærke kommunikative kompetencer og kan begå dig på dansk og engelsk i både skrift og tale
- kan udarbejde job- og personprofiler, funktionsbeskrivelser samt stillingsannoncer
- har et stort drive og selv kan sætte relevante deadlines samt overholde dem
- tænker forretningsorienteret og har en faglighed, som gør, at du også er i stand til at sparre og samarbejde med ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen
- kan anvende relevante sociale medier til branding af jobopslag
- er imødekommende og gerne byder ind i forhold til opgaverne
- kan bevare overblikket og blive stående i modvind

Herudover forventer vi, at du har kvalifikationer svarende til en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse og kan dokumentere god erfaring med rekruttering samt HR palettens øvrige drifts- og udviklingsopgaver.

Udover opgaven med strategisk rekruttering bliver du HR-partner for ét af fakultetets institutter.
Som HR-partner indgår du i et team i tæt samarbejde med øvrige HR-medarbejdere, hvor I sammen yder en professionel service til fakultetets institutter og centre. Du er central og koordinerede i forhold til at tilrettelægge og sikre, at alle HR-opgaver bliver varetaget på det institut, du understøtter.

Du er institutledelsens tætte og proaktive sparringspartner i alle HR-spørgsmål.
Du skal være med til at levere de ydelser, der opfylder Healths’ konkrete HR-behov og dermed understøtte ledere på alle niveauer. Vores fokus er både på den sikre personaleadministrative drift og på den strategiske og forretningsorienterede sparring.

Health har et meget tæt samarbejde med sundhedssektoren, herunder især Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland, hvorfor vi lægger vægt på kendskab til det regionale sundhedsvæsen og den videnskabelige stillingsstruktur.

Opgaverne som HR-partner omfatter bl.a. rekrutterings- og ansættelsesprocesser, karriereplanlægning, opfølgning på sygefravær, herunder trivsels-/sygefraværssamtaler og svære samtaler, personalesagsbehandling, at understøtte MUS-processen og seniorsamtaler, at understøtte de årlige lønforhandlinger samt sekretariatsbetjening af lokalt samarbejdsudvalg. 

Vi tilbyder
Du bliver en del af en ambitiøs afdeling, hvor opgaverne er varierede og tempoet højt, og hvor alle tager fat. Du vil få ansvar og gode muligheder for at præge indholdet i din stilling, der også rummer mulighed for faglig og personlig udvikling. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, humor og at fællesskabet fungerer godt både fagligt og socialt.
Du vil indgå i et bredt HR-netværk på tværs af universitetets fire fakulteter og fællesadministrationen.

Yderligere informationer
Om Health finder du her:http://health.au.dk/

Du er velkommen til at kontakte HR-partnerchef Birgit Honoré på telefon 87 15 31 85.

Ansættelsesbetingelser
Stillingen er en fast stilling på fuld tid (37 timer) og til besættelse snarest muligt.
Ansøgere, der tilbydes samtale, vil blive kontaktet den 19. februar 2018. Samtaler forventes afholdt den 20. februar 2018. Eventuel 2. samtale vil blive afholdt den 22. februar 2018.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant overenskomst.

Ansøgning
Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.02.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.