Ledige stillinger

Project Finance Controller/Projektøkonom til Health Økonomi, Aarhus Universitet 962217

Brænder du for økonomistyring, rådgiverrollen og selvstændigt ansvar? Så er du måske vores nye kollega.

Vi søger en projektøkonom, der kan tiltræde hurtigst muligt. Der er tale om en tidsbegrænset fuldtidsansættelse på 1 år.

Om os
Health Økonomi er et økonomicenter, hvis primære kerneopgave er at servicere dekanen og de 5 underliggende institutter inden for økonomi og regnskab på fakultetet Health. Health har ca. 1.400 medarbejdere (årsværk), ca. 1.500 aktive forskningsprojekter og en budgetteret omsætning i 2018 på 1,2 mia. kr. Med dig er vi 23 medarbejdere i Health Økonomi, hvoraf 13 er projektøkonomer.

Om stillingen
Du vil få ansvaret for økonomistyringen af et antal eksternt finansierede forskningsprojekter. Du vil i det daglige være primær kontaktperson og rådgiver ved økonomiske spørgsmål for projektledere, og være ansvarlig for den løbende økonomiopfølgning samt den økonomiske afrapportering.

Jobbet i sin helhed er en blanding af rådgivningsopgaver, driftsopgaver og løbende udviklings- og analyseopgaver, hvorfor det er vigtigt at du trives med alle aspekter. Mere konkret vil du blandt andet skulle varetage følgende:

• Løbende økonomisk rådgivning af projektledere
• Økonomisk administration af forskellige typer eksternt finansierede forskningsprojekter, herunder budgetlægning, afrapportering og løbende opfølgning, i dialog med forskellige typer af samarbejdspartnere
• Løbende driftsopgaver i forbindelse med den daglige økonomistyring
• Regnskabsaflæggelse iht. bevillingsgivernes krav
• Medvirke til optimering af arbejdsgange og procedurer på området 

Om dig
Du har en relevant kandidatuddannelse (enten med nogle års erfaring eller som nyuddannet med højt fagligt niveau og stor lyst til at lære nyt), f.eks. cand.oecon, cand.merc, cand.scient.pol eller lignende. Du arbejder selvstændigt, tager ansvar og du evner at følge opgaverne til dørs. Herudover forventer vi at du er en erfaren IT-bruger (vi bruger særligt Excel og Navision Stat).

For at kunne løse opgaverne er det vigtigt at du som person er vedholdende, systematisk og formår at samarbejde. Det er naturligt for dig at udvise initiativ, ligesom du er god til at bevare overblikket i pressede situationer. Da du i stillingen vil få en stor kontaktflade, er det endvidere vigtigt at du er god til at kommunikere, opbygge relationer samt formidle komplekst indhold. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at du vægter en uformel og humoristisk omgangstone.

Vi kan tilbyde
Vi tilrettelægger et oplærings- og mentorprogram til dig, som du følger den første tid af din ansættelse. I takt med, at du kommer ind i regler og procedurer på området, vil dine arbejdsopgaver få karakter af at blive meget selvstændige. Vi tilbyder masser af faglige udfordringer, et stort ansvar og mange spændende opgaver, hvor du i høj grad selv er med til at udvikle løsningerne.

Vores miljø er uformelt og humoristisk, og præget af et godt socialt sammenhold. Vi sætter stor pris på hinanden og hinandens indsats som en del af det samlede hold. Fleksibilitet i forhold til arbejdstid, opgaveløsning osv. er en naturlig del af vores hverdag.

Arbejdsstedets adresse er: Katrinebjergvej 89F, 8200 Aarhus N. 

Spørgsmål
Hør mere om stillingen hos Teamleder Karsten Vraa Nielsen på tlf. 51 44 75 06, eller pr. mail karsten.vraa@au.dk.

Samtaler forventes afholdt i uge 9 og 10. 

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg ud fra relevant erfaring. 

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

27.02.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.