Ledige stillinger

Akademisk medarbejder søges til optimering af datastruktur og datamangament ved internationalt klinisk studie 966103

Arbejdsstedet

Adresse: Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital. Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

• Hjertesygdomme forestår behandling af patienter med hjertesygdom og varetager herunder en række højt specialiserede funktioner.
• Ved Hjertesygdomme udføres både basalforskning og fuldt integreret klinisk forskning på førende internationalt niveau.
• Institut for Klinisk Medicin har – i et tæt samarbejde med hospitalerne – det overordnede ansvar for forskning og undervisning af medicinstuderende i hospitalsregi i Region Midtjylland. Hovedparten af forskningen foregår på Aarhus Universitetshospital, men med stigende aktivitet på regionshospitalerne.

Forventet startdato samt ansættelsens varighed

• Stillingen, der er en fuldtidsstilling forventes besat d. 1. april 2018 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsbegrænset til 3 år fra ansættelsesdatoen.
• Ugentlig timetal: 37 timer
• Der er mulighed for forlængelse af ansættelsen, hvis projektet tildeles yderligere midler efter 3 år.

Referenceforhold

Du ansættes med reference til lederen af forskningsgruppen der udfører det kliniske studie.

Ansvarsområde/arbejdsopgaver
• Bidrage til videreudvikling og kvalitetssikring af vores systemer til indsamling og opbevaring af studiedata i samarbejde med tilknyttede programmører.
• Sikre at forskningsgruppens datastruktur (datafangst, opbevaring og håndtering) fortsat lever op til den kommende EU Persondataforordning herunder udfærdige beskrivelser af arbejdsgange og ansvarsområder vedrørende databehandling og datahåndtering i studier.
• Systematisering og arkivering af studiedata
• Udføre kvalitetstjek af studiedata
• Koordinere gruppens samarbejde med Aarhus Universitets IT-funktioner
• Bidrage til grafisk opsætning af studiemateriale, præsentationer, nyhedsbreve og lignende
• Ved rette kvalifikationer kan opgaver også omfatte data-beskrivelse og statistisk analyse

Vi forventer, at du har

• Særdeles gode IT evner, herunder gerne kendskab til lokal datasikring og håndtering af store datamængder i hovedsageligt Windows baseret miljø.
• Gode engelskkundskaber i skrift og tale.

Ansøgere der har kendskab til standarder for håndtering af studiedata herunder ISO 14155 og FDA part 11 samt dokumenteret erfaring med databehandling, statistiks analyse og/eller med STATA foretrækkes

Om dig: Du har en relevant akademisk baggrund på bachelor eller kandidatniveau eller anden relevant baggrund/erfaring. Du er som person vedholdende, systematisk og ansvarsfuld, når du løser dine opgaver. Du kan både udføre en vis mængde rutineprægede opgaver af samme type hver dag men også bidrage til udvikling og optimering af vores processer. Du evner at samarbejde tæt med personale med forskellig baggrund, både internt i forskningsgruppen, med IT-afdelinger, og med vores samarbejdspartnere i Europa, Asien og USA.
Det er naturligt for dig at udvise initiativ, ligesom du kan bevare overblikket i en travl hverdag.

Vi tilbyder

et spændende og udfordrende job både med udviklingsopgaver hvor din indsats er meget vigtig og synlig og med en vis mængde rutineopgaver inden for datamanagement. Du vil indgå i et team af dedikerede forskere og studiemedarbejdere med stor erfaring i internationale kliniske studier. Dit bidrag til udvikling af vores datahåndtering er central for forskningsgruppens aktiviteter fremover og vil kunne kvalificere inden for arbejde med kliniske studier, studiedata og informationssikkerhed. Vi prioriterer at sikre både personlig og faglig udvikling via kurser og daglig sparring.

1. Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Niels Ramsing Holm, læge, på tlf. 26849066 eller Evald Høj Christiansen, overlæge på tlf. 78452028

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten)

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.03.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.