Ledige stillinger

HR-Partner, Health HR (genopslag) - 966142

Vi søger en HR-partner for ét af fakultetets institutter. Har du HR-erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation, og har du lyst til at drive processen med at styrke fakultetets strategiske rekrutteringsindsats? Så er du måske vores nye HR-partner.
 
Som HR-partner ved Health indgår du i et team i tæt samarbejde med de øvrige HR-medarbejdere, hvor I sammen yder en professionel service inden for HR-administration til fakultetets institutter og centre. Du er central og koordinerede i forhold til at tilrettelægge og sikre, at alle HR-driftsopgaver bliver varetaget for det institut, du understøtter. Her er du også institutledelsens tætte og proaktive sparringspartner i alle HR-spørgsmål.

Opgaverne som HR-partner omfatter bl.a. rekrutterings- og ansættelsesprocesser ved ansættelse af videnskabeligt og teknisk administrativt personale samt karriereplanlægning. Du understøtter og rådgiver i spørgsmål om løn, overenskomster, personalejura og personalesagsbehandling. Tillige understøtter du som HR-partner alle øvrige driftsopgaver i HR-årshjulet - herunder opfølgning på sygefravær, MUS-processen, seniorsamtaler, de årlige lønforhandlinger og varetager sekretariatsbetjening af lokalt samarbejdsudvalg.

Health har et tæt samarbejde med sundhedssektoren, herunder især Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland, hvorfor vi lægger vægt på kendskab til det regionale sundhedsvæsen og den videnskabelige stillingsstruktur.

Som en del af denne nye HR-partner-stilling skal du være tovholder på opgaven med at implementere Health’s strategiske rekrutteringsindsats - herunder udarbejde enkelte værktøjer. Du får en unik mulighed for et attraktivt job, hvor du kan udøve dine kompetencer inden for rekruttering. Din rolle er vigtig og central for at sikre det strategiske samspil mellem fakultetets faglige mål og prioritering samt at disse afspejler sig i de administrative løsninger. Du er selv med til at skabe indholdet i stillingen og vil komme til at arbejde tæt sammen med HR-partnerchefen, dekan og prodekan, samt de øvrige HR-partnere i afdelingen. 

Vi forventer, at du
- tænker forretningsorienteret og har en faglighed, som gør, at du også er i stand til at sparre og samarbejde med ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen og i egen afdeling
- brænder for at drifte opgaverne i HR-årshjulet
- er imødekommende og byder ind i forhold til opgaver
- kan bevare overblikket og prioritere dine opgaver i forhold til deadlines
- er positiv og har let ved at opbygge relationer, men kan også blive stående i modvind
- har kvalifikationer svarende til en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse

For varetagelse af den del af opgaven, der vedrører den strategiske rekrutteringsindsats er det særlig vigtigt, at du
- har stærke kommunikative kompetencer og kan begå dig på dansk og engelsk i både skrift og tale
- er tovholder på Healths strategiske rekrutteringsindsats og kan understøtte og facilitere alle dele af de videnskabelige rekrutteringsprocesser (særligt professor- og lektorrekrutteringer)
- kan dokumentere god erfaring med rekruttering (gerne til videnskabelige stillinger)
- kan udarbejde job- og personprofiler, funktionsbeskrivelser samt stillingsannoncer og bringe de rette annonceringsmedier i spil
- har et stort drive og selv kan sætte relevante deadlines samt overholde dem

Vi tilbyder
Du bliver en del af en ambitiøs afdeling, hvor opgaverne er varierede, tempoet højt, og alle tager fat. Du vil få ansvar og gode muligheder for at præge indholdet i din stilling, der også rummer mulighed for faglig og personlig udvikling.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, humor og at fællesskabet fungerer godt både fagligt og socialt.
Du vil indgå i et bredt HR-netværk på tværs af universitetets fire fakulteter og fællesadministrationen.

Yderligere informationer
Om Health finder du her: http://health.au.dk/

Du er velkommen til at kontakte HR-partnerchef Birgit Honoré på telefon 87 15 31 85.

Ansættelsesbetingelser
Stillingen er en fast stilling på fuld tid (37 timer) og til besættelse snarest muligt.
Ansøgere, der tilbydes samtale, vil blive kontaktet den 6. april
Samtaler forventes afholdt den 10. april
Eventuel 2. samtale vil blive afholdt den 20. april Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

02.04.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.