Ledige stillinger

Studentermedhjælper til Health Økonomi, Aarhus Universitet 966364

I HE Økonomi søger vi snarest muligt en talstærk studentermedhjælper, der 10 timer om ugen vil hjælpe os med at løse opgaver indenfor bl.a. ajourføring af stam- og økonomidata, journalisering og økonomiske og administrative ad hoc opgaver.

Om os
HE Økonomi er et økonomicenter, hvis primære kerneopgave er at servicere dekanen og de 5 underliggende institutter inden for økonomi og regnskab på fakultetet Health. Health har ca. 1.400 medarbejdere (årsværk), ca. 1.500 aktive forskningsprojekter og en budgetteret omsætning i 2018 på 1,2 mia. kr. Med dig er vi 24 medarbejdere i HE Økonomi.

Arbejdsopgaverne
Arbejdsopgaverne vil spænde vidt, men fælles for opgaverne er at de skal understøtte økonomicentrets projektøkonomer og forretningscontrollere i deres opgavevaretagelse. Du vil bl.a. skulle assistere med oprettelse og ajourføring af stam- og økonomidata i Navision Stat, journalisering, generering af økonomirapporter samt diverse økonomiske og administrative ad hoc opgaver.

Forventninger
Vi forventer at du har interesse for økonomistyring, samt et godt kendskab til Microsoft Excel. Desuden er det væsentligt, at du er pligtopfyldende, stabil, hjælpsom og engageret. Du har en sikker hånd og er ikke bange for at arbejde selvstændigt og tage initiativ. Og sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at du vægter et godt socialt sammenhold og humoristisk omgangstone.

Yderligere oplysninger
Arbejdstiden vil være gennemsnitligt 10 timer ugentligt.

Arbejdsstedets adresse er: Katrinebjergvej 89F, 8200 Aarhus N.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Økonomichef Inger Rønde Jeppesen på telefon: 51 64 95 73 eller email: inger.ronde.jeppesen@au.dk. 

Samtaler forventes afholdt i uge 14.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

28.03.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.