Ledige stillinger

Akademisk uddannet medarbejder til Dansk Smerteforskningscenter 966989

Akademisk uddannet medarbejder søges til stilling ved Dansk Smerteforskningscenter, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet i perioden 1. maj 2018 til 30. april 2021 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Dansk Smerteforskningscenter er en forskningsenhed ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Centret forsker i kroniske smerter, specielt neuropatiske smerter.
Forskningen forsøger at bygge bro mellem basal fysiologi, eksperimentel og klinisk smerteforskning. Centrets forskning foregår i et interdisciplinært samarbejde imellem forskere og klinikere i nationale og internationale forskningsnetværk, pt. Konsortiet DOLORisk (www.dolorisk.eu) og the International Diabetic Neuropathy Consortium (IDNC) (www.idnc.au.dk). 

Medarbejderens primære opgaver er at supportere Centrets ledelse og forskere med sparring på alle trin i forskningsprocessen. Opgaverne spænder vidt, da der løbende kommer nye projekter og opgaver. Det primære område vil være projektledelsesopgaver samt varetagelse af løbende konsulent- og supportopgaver herunder: 

• Projektkoordinering
• Forskningssupport til Centrets ph.d.-studerende og øvrige forskere, herunder hjælp til
  systematisk informationssøgning, kritisk evaluering af videnskabelig litteratur,
  publicering og referencehåndtering, protokolskrivning, hjælp til ansøgninger og
  anmeldelser, datamanagement, datadokumentation, dataanalyse samt skriftlig og
  mundtlig formidling
• Vedligeholdelse og videreudvikling af projektdatabaser
• Udarbejdelse af redegørelser, analyser og opfølgningsopgaver
• Planlægning, organisering og afvikling af videnskabelige konferencer, symposier,
  seminarer
• Kommunikation og formidling, herunder årsrapporter og afrapportering
• Opgaver relateret til samarbejde med Centrets europæiske forskningsnetværk (IDNC,
  DOLORisk), herunder især kommunikationsopgaver, events og fælles projekter

Din baggrund 
Du har en relevant akademisk uddannelse til opgaverne og gerne en ph.d.-uddannelse samt solid erfaring inden for smerteforskning på internationalt niveau. Desuden skal du have: 

• Erfaring med planlægning og organisering af projekter
• Erfaring med samarbejde på tværs af faggrænser og sektorer
• Godt kendskab til data management, statistik analyse og fortolkning af data, herunder
  indgående kendskab til REDCap og STATA
• Stor erfaring med systematisk litteratursøgning samt videnskabelig publicering og peer
  review

Vores ønsker til dig
• Du kan tænke strategisk, analytisk og selv tage initiativer
• Du har stærke kommunikative kompetencer
• Du kan arbejde struktureret med sans for deadlines
• Du er god til at samarbejde og drive komplekse processer med mange interessenter
• Du behersker engelsk flydende i tale og skrift i et videnskabeligt miljø

Ansættelsessted
Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansøgning

Send din ansøgning på dansk og vedlagt CV og relevante bilag. Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt. Indkaldelse til samtaler vil ske hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte professor Troels Staehelin Jensen: tsjensen@clin.au.dk eller professor Nanna Brix Finnerup: finnerup@clin.au.dk.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

26.03.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.