Ledige stillinger

Post doc stilling i MEG og kognitiv neurovidenskab, Aarhus Universitet, Danmark 974920

En stilling som post doc hos Center for Funktionelt Integrativt Neurovidenskab (CFIN), Aarhus Universitet er ledig til besættelse d. 1. september 2018 eller snarest derefter med en varighed af 2,5 år med mulighed for forlængelse. Stillingen har et særligt fokus på den underliggende neurobiologi for sprog.

Stillingen vil hovedsageligt beskæftige sig med 3 arbejdsområder: 1) brug af MEG/EEG til at udforske spatio-temporale dynamikker af den underliggende neurale aktivitet for tale og sprog processering in den menneskelige hjerne, 2) Udføre specifikke videnskabelige forskning i samarbejde med forskningslederen og forskningsgruppens andre medlemmer, og 3) have kontakt til andre E/MEG forskere samt deltage i E/MEG support og udvikling hos CFIN. Den ideelle kandidat vil derfor have erfaring med neuroimaging og sprog forskning. Tidligere praktisk erfaring med EEG og/eller MEG er essentiel. Ansøgere skal have en ph.d. eller tilsvarende erfaring indenfor et relevant forskningsfelt (f.eks. psykologi, psykolingvistik, neuroinformatik eller neurovidenskab).

Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN) er et tværfagligt forskningscenter organiseret under Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og placeret på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade. Centeret råder over en lang række state-of-the-art neuroimaging faciliteter, der bla. inkludere et 306-kanal TRIUX MEG system (Elektra Neuromag), fMRI skannere (Siemens TIMTrio 3T og Magnetom Skyra 3T), TMS, EEG, eye-tracking udstyr, 2-foton mikroskopi etc. Derudover har centered et tæt samarbejde med PET-Center Aarhus, Aarhus Universitets Hospital. Forskerne på CFIN kommer fra en bred vifte af forskellige videnskabelige baggrunde og indgår i mange forskellige tværfaglige samarbejder med hjernen som omdrejningspunkt (se evt. www.cfin.au.dk for flere oplysninger).
For yderligere informationer omkring stilling kan Professor Yury Shtyrov, leder af MEG/EEG, CFIN.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  14.06.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.