Ledige stillinger

Psykolog søges til post doc ansættelse ved Institut for Klinisk Medicin, AU til projektet: The Danish High Risk and Resilience Study - VIA7/VIA11 976047

The Danish High Risk and Resilience Study er et landsdækkende forskningsprojekt, hvor børn og deres forældre undersøges grundigt neuropsykologisk og psykiatrisk. En del af børnene har en far eller mor med skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse. Projektet ledes af professor Ole Mors, Aarhus Universitetshospital, Risskov samt professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København. Projektet er en del af iPSYCH-projektet, som er støttet af Lundbeck Fonden.

Arbejdsstedet er Forskningsenheden for psykoser, afdeling P, Aarhus Universitetshospital Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Stillingen, der er en fuldtidsstilling med 37 timer ugentligt, forventes besat per 15. Juni 2018 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsbegrænset til 28. Februar 2021.

Din daglige leder er professor Ole Mors.

Arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel. Du skal være indstillet på at tage til projektmøder i København mindst én gang månedligt.

Vi forventer:

Nødvendige kvalifikationer:
PhD grad
Klinisk erfaring i psykiatri eller børnepsykiatri
Erfaring med de semistrukturerede diagnostiske interviews SCAN og K-SADS
Erfaring med rating af symptomer (fx SANS, SAPS, YMRS og HAM6)
Solid erfaring med kognitiv testning af både børn og voksne (fx WISC/WAIS, CANTAB, RIST, D-KEFS), både udførelse, opgørelse og tolkning
Erfaring med tværfagligt samarbejde
Erfaring med dataanalyse, udformning af manuskripter og publicering i internationale tidsskrifter
Erfaring med registerbaseret forskning
Erfaring med undervisning på universitetsniveau

Yderligere ønskede kvalifikationer:
Har forsket i udlandet og har internationale samarbejdspartnere
Har indgående kendskab til indsamling og håndtering af data fra større forskningsprojekt
Kan være ansvarlig for en stor forskningsdatabase (fx dataoprensning, datakvalitet og tilhørende kodebog)
Har kvalifikationer til selvstændig planlægning af kommende projekter/manuskripter
Kan supervisere/vejlede andet videnskabeligt personale

Personlige kompetencer:
Robust
Selvledende
Overblik
Reflekteret
Empatisk

Vi tilbyder

Et dynamisk og spændende forskningsmiljø
Karrierevejledning
Mulighed for kurser fx adjunktpædagogikum, fundraising, projektledelse, ansvarlig forskningspraksis
Mulighed for kortere eller længere udlandsophold
Indragelse i forskernetværk
Støtte til større fondsansøgninger

Yderligere oplysninger

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  20.05.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.