Ledige stillinger

Kliniske lærere/tandlæger til Aarhus Universitet, Sektion for Pædodonti 977703

Aarhus Universitet, Health, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Tandlægeskolen), ønsker at ansætte et antal kliniske lærere på Sektion for Pædodonti.

Stillingerne
• 2 stillinger af 4 timer ugentligt fra 1. august 2018 eller snarest derefter 
• 2 stillinger af 8 timer ugentligt fra 1. september 2018

De kliniske lærere ansættes med reference til sektionslederen.

Arbejdsopgaver
Stillingerne omfatter klinisk undervisning og seminarundervisning for tandlægestuderende på 9.-10- semester i fagdisciplinen Pædodonti. Inddragelse i andre typer af undervisning, f.eks i form af temadage, kan også være en del af jobbet.

Derudover deltager kliniske lærere i lærermøder placeret en eftermiddag fra ca. kl. 16.00-18.00 to-tre gange pr. semester.

Kvalifikationer
Ansøgerne skal være uddannet tandlæge. Vi vægter den praktiske erfaring højt. Alle interesserede med erfaring fra tandpleje for børn og unge opfordres til at søge. Det kan være en fordel, hvis ansøgerne har særlige pædodontiske specialkompetencer, som f.eks. medikamentel sederingsbehandling, ortodonti, bidfunktion, kirurgi, populationsbaseret tandpleje eller andet.

Vi tilbyder
Stillingen som klinisk lærer giver mulighed for at arbejde på et højt fagligt niveau inden for det pågældende fagområde, og du vil komme til at indgå i et inspirerende fagligt miljø med velrenommerede danske og udenlandske kolleger med stor faglig ekspertise.

Yderligere oplysninger
Kontakt sektionsleder, professor Dorte Haubek, E-mail: dorte.haubek@dent.au.dk

Om Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Arbejdsstedets adresse er Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C. 
Institut for Odontologi og Oral Sundhed uddanner medlemmer til det samlede odontologiske team og udbyder fire fulde uddannelser inden for det odontologiske fagområde samt grundforløbet til laboratorietandteknikeruddannelsen.

Instituttet varetager forskning og uddannelse, efter- og videreuddannelse og har desuden en stor klinisk aktivitet.

Læs mere om instituttet på linket her: http://dent.au.dk/
Ansættelsesperiode

Ansættelse af kliniske lærer sker for en periode af 2 år med adgang til forlængelse for en ny periode på 2 år. Efter den anden periodes udløb, respektive efter i alt 4 års beskæftigelse, kan der være mulighed for videre ansættelse uden tidsbegrænsning.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter relevant kandidateksamen. I de tilfælde hvor undervisning eller vejledning finder sted i praksis stilles der krav om, at den kliniske lærer selv driver praksis.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten - Bilag 6.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises endvidere til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU's Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  30.05.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.