Ledige stillinger

Lektorat i funktionel cerebral hæmodynamik 978388

Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Healthy Sciences, Aarhus Universitet søger en lektor på fuld tid inden for hovedområdet funktionel cerebral hæmodynamik med besættelse 1. januar 2019.

CFIN er et tværdisciplinært forskningscenter, der beskæftiger sig med at kortlægge hjernens funktion med en bred vifte af scanningsmodaliteter omfattende MRI, MEG, EEG, TMS, OCT, To-foton mikroskopi og PET i et stærkt samarbejde imellem forskere fra forskellige faggrupper heriblandt læger, fysikere, ingeniører, statistikere, biologer og psykologer.

Ansvarsområder/arbejdsopgaver
Du forventes at arbejde med den dyre-eksperimentelle forskning inden for dysfunktion af hjernes kapillærer i forbindelse med hjernesygdomme. Her vil du være ansvarlig for opsætning af eksperimentelle muse-og rotte modeller med henblik på at studere de metaboliske, hæmodynamiske og kognitive effekter af et ændret blod flow. Kandidater med metodologisk kendskab til relevante optiske teknikker til undersøgelse heraf, samt med demonstreret stærk baggrund i in vivo dyreeksperimentelt arbejde, vil derfor blive fortrukket. Du vil derudover blive ansvarlig for udarbejdelsen af de dyreforsøgstilladelser, der arbejdes under i laboratoriet, ligesom du vil fungere som den daglige leder af faciliteten og det tilhørende laboratorium for smådyrskirurgi. Herunder tilhører personaleansvar for en laborant og en veterinærsygeplejeske samt den daglige drift. Ledelseserfaring for en forskningsgruppe vil derfor være påkrævet. Desuden forventes du at deltage i undervisningen og vejlede speciale- og ph.d. projekter

Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Vi forventer du har en relevant uddannelse på kandidatniveau suppleret med en ph.d. grad inden for naturvidenskab eller medicin. Desuden er kursus og erfaring med videnskabelig lederskab påkrævet. Det er afgørende at du har en stærk faglighed og relevant erfaring inden for den prekliniske forskning i cerebral hæmodynamik samt erfaring med ledelse af et laboratorie. Dokumenterede undervisnings- og pædagogiske kvalifikationer er også ønskværdige, herunder erfaring med vejledning af studerende.
Kvalifikationskrav

Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde. Det forudsættes, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  28.05.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.