Ledige stillinger

Erfaren videnskabelig koordinator til Aarhus Universitet - 978389

Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet (biomed.au.dk) søger en erfaren videnskabelig koordinator, der kan tage ansvar for administrative og faglige opgaver på højt niveau primært i forbindelse med fondsansøgninger og strategi.

Institut for Biomedicin varetager forskning, undervisning af bl.a. læger og tandlæger samt myndighedsbetjening inden for en bred vifte af discipliner inden for biomedicin. Instituttet består af ca. 100professorer, lektorer og seniorforskere, ca. 90 adjunkter, forskere og postdocs, ca. 50 Ph.d.-studerende og ca. 150 tekniske administrative medarbejdere. Instituttet hører ind under HEALTH FACULTY. Instituttet danner også de fysiske rammer for en del af de forskere der er tilknyttet Aarhus Universitetshospital, hvor instituttet stiller faciliteterne til rådighed.

Arbejdet som videnskabelig koordinator består hovedsageligt i at:
- Koordinere og medvirke til udarbejdelse af større ansøgninger herunder
o Tekst udfærdigelse
o Korrektur, både sprogligt og fagligt
o Budgettering
o Relevante følgebreve
- Dialogpartner i forbindelse med instituttets strategi
- Bistå instituttets ledelse med opgaveløsning af biomedicinsk karakter

På baggrund af opgaverne er det nødvendigt at kandidaten har en Ph.d. inden for det biomedicinske område samt kompetencer og flere års erfaring inden for offentlig administration, gerne inden for en stor politisk organisation som et universitet.

Vores forventninger til dig
Det er altafgørende, at du er udadvendt, har en positiv indstilling og nyder at have en bred kontaktflade. Du kan holde mange bolde i luften og lader dig ikke forstyrre af at blive afbrudt og tage nye opgaver ind.

Du er en stærk organisator og sætter en ære i tingene bliver gjort til tiden, med den rette kvalitet og ikke mindst på en serviceminded og venlig måde.

Du løser dine opgaver selvstændigt, proaktivt og effektivt.

Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner og kan begå dig på både dansk og engelsk i såvel skrift som tale.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en deltidsstilling (12 timer/uge), og du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Kontakt os
Hvis du vil høre mere om stillingen eller har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Institutleder Thomas G. Jensen, 2778 2805.

Du kan læse mere om Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet her: http://www.biomed.au.dk
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

28.05.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.