Ledige stillinger

Studenterundervisere (stud. med.) til Makroskopisk Anatomi og Neuroanatomi 978451

Til undervisningen ved Institut for Biomedicin søges et antal studenterundervisere til efterårssemestret 2018 i følgende fag:

Makroskopisk Anatomi (2. semester)

• Holdundervisning
• Dissektionsvejledning

Neuroanatomi (2. semester)

• Holdundervisning
• Dissektionsvejledning 

Nærmere oplysninger om ovennævnte fag og undervisningsstart ses i Vejledningen til Oplysningsskemaet (Link under pkt. 1).

SÅDAN SØGER DU EN STILLING: 

Du bedes læse de to vejledninger – (a) generelt for ansøgningen, herunder informationer til brug ved ud-fyldning af oplysningsskemaet og (b) for online-ansøgningsformularen, inden du søger en stilling. 

1. OPLYSNINGSSKEMA
Udfyldes på skærmen og printes.
Vejledning (a).

VIGTIGT: Oplysningsskemaet skal scannes til pdf - eventuelt sammen med motiveret ansøgning - og vedhæftes derefter i online-ansøgningsformularen under punktet "Ansøgning".

2. ONLINE ansøgning/ansøgningsformular
Vejledning (b): Se vejledning til ansøgere på Health under afsnittet "Ansøgning nedenfor".
I selve ansøgningsformularen findes flere punkter for upload af ansøgningsmaterialer. Send gerne en motiveret ansøgning samt relevante bilag (oplysningsskema, karakterblad, CV, anbefalinger m.m.).

3. Karakterblad uploades som pdf-fil i ansøgningsformularen. Er du studerende på Aarhus Universitet, findes dit karakterblad via mit.au.dk.

Eventuelle praktiske spørgsmål til ansøgningsforløbet fås ved henvendelse til sekretariatet på mail: biomed-south@sun.au.dk eller tlf.: 8716 7551.
Kvalifikationskrav

Ansættelse som studenterunderviser/instruktor forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

Formalia og henvisninger

 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv..

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, karakterblad, oplysningsskema samt evt. referencer.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her og her.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  24.06.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.