Ledige stillinger

3-årig postdoc-stilling til Sundhedsfremme på Institut for Folkesundhed 979890

Vil du være med til at opbygge et nyt forskningsmiljø, og vil du være med til udvikle og evaluere forskningsprojekter, der sigter mod sundhedsfremme i sårbare grupper og udvalgte settings? Brænder du for interventionsforskning? Så er du måske den postdoc, vi søger til vores forskningsområde inden for sundhedsfremme og interventionsforskning. Stillingen er ledig til besættelse 1. september 2018 eller snarest herefter.

Om sektionen og forskningsgruppen

I sektion for Sundhedsfremme og sundhedsvæsen på Institut for Folkesundhed i forskningsgruppen sundhedsfremme og interventionsforskning udvikler vi ny viden, metoder og tilgange til sundhedsfremme blandt familier, udsatte befolkningsgrupper, og lokalsamfund. Vi integrerer sundheds-, social- og humanvidenskabelig forskning, og arbejder systematisk med komplekse interventioner fra udvikling til implementering og evaluering for at skabe bæredygtig sundhedsfremme og forebyggelse.

Stillingen

Stillingen er et led i opbygningen af et nyt miljø for sundhedsfremme. Som postdoc vil du få mulighed for at skabe din egen profil inden for forskningsgruppens strategi. Det forventes, at du har erfaring med designs indenfor komplekse interventioner, og behersker metoder indenfor feltet. Det vil være en fordel, at du er systematisk, ambitiøs, kreativ, engageret, resultatorienteret og en god kollega, samt at du kan arbejde både selvstændigt og i et tæt samarbejde i en tværfaglig gruppe. Det er en forudsætning, at du mestrer dansk og engelsk i skrift og tale.

De faglige forudsætninger er en kandidatuddannelse og ph.d.-uddannelse inden for en relevant disciplin fx folkesundhedsvidenskab, idræt, sundhedsfremme eller antropologi.

Det er en fordel i stillingen at have erfaring med undervisning i fx Sundhedsfremme, Komplekse intervention eller evaluering, da du vil skulle undervise i et vist omfang på bl.a. uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.

Kontakt

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til professor, Helle Terkildsen Maindal, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Telefon +45 25462320. Mail htm@ph.au.dk.
Kvalifikationskrav

Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste samt undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger postdoc skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale. Op til 5 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  18.06.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.