Ledige stillinger

Afdelingstandlæge til Aarhus Universitet, Sektion for Ortodonti 980321

Aarhus Universitet, Health, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Tandlægeskolen), ønsker at besætte 1 stilling, som underviser på Sektion for Ortodonti. 

Stillingen 

Stillingen er på 8 timer ugentligt fra den 1. september 2018 eller snarest herefter. Arbejdstiden er 8 timer om tirsdagen.
Du ansættes med reference til sektionslederen. 

Arbejdsopgaver 

Stillingen omfatter teoretisk seminarundervisning, som er en del af et struktureret undervisningsprogram, og klinisk supervision inklusive behandlingsplanlægning af komplekse ortodontiske patienter. Der vil endvidere indgå visitation af patienter til Sektion for Ortodonti. 

Vi tilbyder 

Stillingen som afdelingstandlæge giver mulighed for at arbejde på et højt specialiseret niveau inden for det pågældende fagområde, og du vil komme til at indgå i et inspirerende fagligt miljø med velrenommerede danske og udenlandske kolleger med stor ekspertise. Arbejdsmiljøet er dynamisk; foruden de faglige og sociale relationer vil man kunne udnytte de faciliteter, tilknytningen til sektionen indebærer, herunder bl.a. adgang til bøger, sektionskurser og –møder samt benyttelse af universitetsbibliotekets fysiske og elektroniske faciliteter. 

Yderligere oplysninger 

Kontakt sektionsleder Marie Cornelis marie.cornelis@dent.au.dk  

Om Institut for Odontologi og Oral Sundhed 

Arbejdsstedets adresse er Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C.
Institut for Odontologi og Oral Sundhed uddanner medlemmer til det samlede odontologiske team og udbyder fire fulde uddannelser inden for det odontologiske fagområde samt grundforløbet til laboratorietandteknikeruddannelsen.

Instituttet varetager forskning og uddannelse, efter- og videreuddannelse og har desuden en stor klinisk aktivitet. 

Læs mere om instituttet på linket her: http://dent.au.dk/
Ansættelsesperiode

Afdelingstandlæger ansættes for en periode på 3 år. Efter udløbet af denne ansættelsesperiode kan der være mulighed for videre ansættelse uden tidsbegrænsning.

Kvalifikationskrav

Ansøgeren skal være uddannet specialtandlæge. Vi vægter den praktiske erfaring højt. Ansøgere med erfaring med klinisk undervisning inden for det relevante fagområde ortodonti vil blive foretrukket. Alt teoretisk seminarundervisning foregår på engelsk, samt delvis dansk og engelsk på klinikken.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten - Bilag 6.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises endvidere til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  31.08.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.