Ledige stillinger

Studentermedhjælpere søges til Klimakamrene ved Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed 981714

Aarhus Universitet, Health, Institut for Folkesundhed, Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed søger studentermedhjælpere til dataindsamling og klargøring i forbindelse med projekt BE-READY/ReVALUE/Klimakamrene.

Projekternes formål

At undersøge sammenhængen mellem indeklima og helbred i almennyttige boligområder i Aarhus og Odense, hvor der udføres boligrenoveringer samt i Klimakamrene. Projekterne er interventions- eller RCT studier, som både udføre målinger før og efter intervention.

Opgaver

Udfyldelse af spørgeskema sammen med deltageren, i forbindelse med et struktureret interview i beboerens lejlighed
Opsætning og afhentning af måleudstyr i deltagerens lejlighed samt upload og download
Instruere beboere i lungefunktionsundersøgelse med spirometri
Hjælp i forbindelse med forsøg i Klimakamrene

Vi vil


Informere dig om projektet og det overordnede formål
Instruerer dig i metoder, i forhold til interview, opsætning af måleudstyr, lungefunktionsundersøgelse og Klimakamrene.

Vi forventer at du

Indgår i et fortroligt interview med deltageren
Starter senest fra og med august 2018
Har mod på at komme ind i deltagernes egne hjem
Gerne vil arbejde med klimakammerforsøg og forsøgspersoner

Det er en fordel, hvis du

Er smilende, udadvendt og tålmodig
Er fleksibel
Selvstændig
Synes det er spændende at lave feltarbejde

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Forventet time antal er min. 8 timer/uge. Arbejdstiden vil primært være i august til oktober. Ansættelsesperiode vil være under din studietid.

Yderligere information fås ved henvendelse til projektleder, Grethe Elholm (gelh@ph.au.dk eller tlf: 60202634) eller Vibeke Heitmann Gutzke (vhgu@ph.au.dk).

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

17.06.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.