Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet bistår ledelsen med sekretariatsbetjening, analyser, tværgående strategi- og udviklingsopgaver og opgaver vedrørende fakultetets relationer til sundhedssektoren.

Sekretariatschef

Dekansekretær

Studentermedhjælp, dekanat

Træffes tirsdage og torsdage.

Rådgivere

Internationalisering og talentudvikling