Aftagerpanel

for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Kandidatuddannelsen i Sygepleje
og Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje

Ditte Hughes
Afdelingschef, Koncern HR
Region Midtjylland
Mette Kjølby
Centerchef, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Region Midtjylland
Helen Bernt Andersen
Sygeplejedirektør
Rigshospitalet
Inger Mechlenburg
Fysioterapeut, cand.scient.san.
Ortopædkir.afd. E, THG
Aarhus Universitetshospital
Jørgen Feldbæk Nielsen
Leder af Research Unit
Hammel Neurorehabilitation and Research Center
Birthe Thoft Knudsen
Specialkonsulent
Strategisk udvikling af det nære sundhedsvæsen
Silkeborg Kommune
Anne Granborg
Administrerende Direktør
Dansk Sygeplejeråd
Mette Thomsen
Regionsformand
dbio-Midtjylland
Charlotte Gerd
Post.doc., Cand.scient.san.publ.
Center for Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse
Merethe Brædder
Uddannelsesleder
Sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød
UCC

Elin Kallestrup
Cand.scient.san
Leder af Kvalitet og Borgersundhed
Aarhus Kommune

Kirstine Markvorsen
Sundhed- & Omsorgschef
Aarhus Kommune
Aase Lydiksen
Direktør
VIA Sundhed