Aftagerpanel

for Folkesundhedsvidenskab

Jens Peter Hegelund Jensen
Cand.scient.adm.
Direktør i Silkeborg Kommune
Særligt direktøransvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Sekretær for Ældre- og Sundhedsudvalget

Lars Dahl Pedersen
Ph.D. og Cand.scient.pol
Hospitalsdirektør i Hospitalsenhed Midt (Silkeborg, Viborg og Hammel)
Jette Jul Bruun
Cand. mag.
Enhedschef i Sundhedsstyrelsen
Medlem af Vidensråd for Forebyggelse
Troels Oliver Vilms Pedersen
Bestyrelsesmedlem i Dansk ReHab Gruppe
(Brancheforeningen for producenter og leverandører af hjælpemidler og serviceydelser til mennesker med funktionsnedsættelser)
Lars Iversen
Dr.med og Mag.scient.soc.
Seniorfagleder hos COWI