Aftagerpanel

for Folkesundhedsvidenskab

Jane Nautrup Østergaard
Sundhedsstrategisk konsulent
Aarhus Kommune

Rikke Skov Jensen
Vicedirektør Sundhedsplanlægning
Region Midtjylland

Ulla Væggemose
Programleder, MTV og Sundhedstjenesteforskning
DEFACTUM

Charlotte Hjort
Enhedschef,Styrelsen for patientsikkerhed
Randers

Malene Skov Dinesen
Indehaver og chefkonsulent
Ineva

Keld Thorgaard
Forskningschef, Ph.d.
VIA University College, Syd

Allan Linneberg
Konst. enhedschef, overlæge, professor
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Kristian Johnsen
Faglig direktør
Diabetesforeningen