Aftagerpanel for Idræt

Jes Bak Sørensen
Konsulent
Magistratsafdelingen for Sundhed & Omsorg
Aarhus Kommune
Henrik Brandt
Direktør
Idrættens Analyseinstitut
Finn Breinholt Larsen
Sundhedskonsulent
Region Midt

Martin Bork
Konsulent
Danmarks Idræts Forbund

Cathrine Illeborg Gad
Lektor
Egå Gymnasium
Mette Lindstrøm
Teamleder
Danske Regioner
Jette Velling Lindhold
Landskonsulent
DGI