Aftagerpanel

for Medicin

NavnAnsættelseFunktion i panelet
Charlotte RingstedProdekan for Uddannelse, Health, AUFormand.
Per HöllsbergStudieleder på Medicin, HE, AUNæstformand.
Claus ThomsenLægefaglig direktør, AUH Repræsenterer ledelsen i RegionMidt inden for det somatiske område.
Per JørgensenLægefaglig direktør, AUHRepræsenterer ledelsen i RegionMidt inden for det psykiatriske område.
Helen Bernt AndersenVicedirektør, cand.cur., RigshospitaletRepræsenterer en væsentlig faggruppe i de faglige teams på hospitaler.
Hosea DutschkeDirektør for Sundhed & Omsorg, Aarhus KommuneRepræsenterer den kommunale sektor.
Dorte NavntoftPraktiserende læge, HolstebroRepræsenterer den primære sundhedssektor.
Anne Dorte Lerche EspersenReservelæge, Aarhus Universitetshospital, NBG, Onkologisk afdeling DBindeled til nyuddannede læger.
Mads Skipper1. reservelæge, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed MidtBindeled til lægeforening.
Birte ObelEnhedschef, Autorisation, Styrelsen for PatientsikkerhedRepræsenterer autorisationsgivende myndighed.
Camilla HersomCand.scient.pol., Formand for foreningen Danske PatienterRepræsenterer brugere af sundhedsydelser.
Mette RosenkildeProfessor i farmakologi, Københavns UniversitetRepræsenterer det basale, biomedicinske område.
Anders Gersel PedersenExecutive Vice President, R&D, Lundbeck A/SRepræsenterer industrien.
Lone Winther JensenFormand for Det Regionale Råd for Lægers VidereuddannelseRepræsenterer myndighed med ansvar for den lægelige videreuddannelse.