Aftagerpanel for Medicin

Hans-Gustaf Ljunggren
Professor
Leder af Center for Infektionsmedicin,
Karolinska Universitetshospital
Claus Thomsen
Lægefaglig direktør
Aarhus Universitetshospital
Per Jørgensen
Lægefaglig direktør
Aarhus Universitetshospital
Helen Bernt Andersen
Cand. cur., Vicedirektør
Rigshospitalet
Hosea Dutschke
Direktør for Sundhed & Omsorg
Aarhus Kommune
Dorte Navntoft
Praktiserende læge
Holstebro
Anne Dorte Lerche Espersen
Reservelæge, Onkologisk afdeling D
Aarhus Universitetshospital, NBG

Afventer repræsentant fra
Styrelsen for Patientsikkerhed
Camilla Hersom
Cand.scient.pol
Formand for foreningen Danske Patienter
Mette Rosenkilde
Professor i Farmakologi
Københavns Universitet
Anders Gersel Pedersen
Executive Vice President, R&D
Lundbeck A/S
Lone Winther Jensen
Formand for Det Regionale Råd
for Lægers Videreuddannelse